Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng

04:09, 16/09/2022
(LĐ online) - Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022. 
 
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến dịch giữa các nhóm cơ quan, tổ chức, người dùng khác nhau, chung tay, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy; đồng thời, giúp các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mình, Sở Thông tin Truyền thông đề nghị các đơn vị cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022
 
Đồng thời, thực hiện phát động chiến dịch đến toàn bộ cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý, hỗ trợ của mình; truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng cá nhân trong tổ chức. 
 
Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại đã được Cục An toàn thông tin xác định theo phạm vi chiến dịch. 
 
Các đơn vị thống kê, báo cáo kết quả triển khai chiến dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý của mình về Sở Thông tin Truyền thông trước ngày 29/9/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin Truyền thông. 
 
HOÀNG YÊN