Cần 79.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

04:10, 04/10/2022
(LĐ online) - Ngày 4/10, Sở Y tế Lâm Đồng đã có báo cáo với Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kết quả thống kê số lượng trẻ em dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở độ tuổi từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh.
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
 
Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng và UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp số lượng và đăng ký số lượng vắc xin tiêm cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh. Tổng số có 87.776 trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và nhu cầu vắc xin là 79.000 liều vắc xin phòng Covid-19.
 
Kết quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Lâm Đồng đã nhận 4.113.138 liều vắc xin, đã tiêm 4.161.280 liều, đạt tỷ lệ 101,17%.
 
Tỷ lệ bao phủ vắc xin trên dân số 1 mũi đạt 92,57%;  2 mũi đạt 90,02%.
 
 Tỷ lệ bao phủ vắc xin trên dân số từ 18 tuổi trở lên 1 mũi đạt 100,13%; 2 mũi đạt 99,67%; tiêm liều bổ sung 92,23%; tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) có tỷ lệ 93,9%; tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 71%.
 
Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 1 mũi đạt 101,19%; 2 mũi đạt 99,6%; tiêm liều nhắc lại (mũi 3) tỷ lệ 91,2%.
 
Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi 1 mũi đạt 99,77%; 2 mũi đạt 86,54%.
 
AN NHIÊN