Cát Tiên: Tiếp tục triển khai tiêm 828 liều vắc xin phòng Covid-19

07:10, 12/10/2022
(LĐ online) - Ngày 12/10, ông Trần Dương Ngọc - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên cho biết: Từ ngày 11 - 17/10, huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục tổ chức tiêm 828 liều vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn huyện. 
 
Các đơn vị chức năng huyện Cát Tiên triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân
Các đơn vị chức năng huyện Cát Tiên triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân
 
Theo đó, đối tượng được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong đợt này là người từ 12 tuổi trở lên. Cụ thể, tiêm liều cơ bản và liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên. Vắc xin được tiêm trong đợt này là vắc xin Pfizer với tổng số 828 liều.
 
Được biết, đến nay, huyện Cát Tiên đã tổ chức tiêm được gần 104 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19, đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin/dân số đối với mũi 1 là 92,34%, mũi 2 là 88,1%. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ vắc xin đối với người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 98,2%, mũi 3 đạt 87,2% và mũi 4 đạt 67%; tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và mũi 2 đều đạt 100%, mũi 3 đạt 83,3%; tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 99,5%, mũi 2 đạt 80,2%.
 
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tiếp tục được huyện Cát Tiên triển khai đảm bảo kịp thời, sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
 
HOÀNG SA