Bảo Lâm đoạt giải Nhất toàn đoàn Cuộc thi tiếng Anh "English in Life" Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2022

11:11, 26/11/2022
(LĐ online) - Sáng 26/11, Cuộc thi tiếng Anh “English in Life” Lâm Đồng lần thứ nhất - năm 2022 đã kết thúc với 30 tập thể đoạt giải tại các nội dung thi: Giới thiệu các nền văn hóa trên thế giới; Rung Chuông vàng; Steam; Giao lưu theo chủ đề; Văn nghệ - Hóa trang và 12 tập thể đạt giải toàn đoàn được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). 
 
Giám đốc Sở GDĐT Phạm Thị Hồng Hải trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Bảo Lâm
Giám đốc Sở GDĐT Phạm Thị Hồng Hải trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Bảo Lâm
 
Cụ thể như sau: Nội dung Giới thiệu các nền văn hóa trên thế giới, giải Nhất thuộc Phòng GDĐT Đà Lạt; giải Nhì Phòng GDĐT Bảo Lâm và Di Linh; giải Ba: Phòng GDĐT Lạc Dương, Đạ Tẻh, Bảo Lộc. Nội dung Rung Chuông vàng, giải Nhất thuộc về Lâm Hà, giải Nh:ì Phòng GDĐT Đạ Tẻh, Đạ Huoai; giải Ba: Phòng GDĐT Đơn Dương, Lạc Dương và Bảo Lâm. Nội dung STEAM, giải Nhất: Phòng GDĐT Đạ Tẻh, giải Nhì: Phòng GDĐT Di Linh, Bảo Lộc, giải Ba: Phòng GDĐT Bảo Lâm, Đức Trọng, Đơn Dương; Nội dung Giao lưu theo chủ đề, giải Nhất: Phòng GDĐT Bảo Lâm, giải Nhì: Phòng GDĐT Đà Lạt, Lạc Dương; giải Ba: Phòng GDĐT Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà; Nội dung Văn nghệ - Hóa trang, giải Nhất thuộc về Phòng GDĐT Lạc Dương, giải Nhì: Phòng GDĐT Đà Lạt, Di Linh, giải Ba: Phòng GDĐT Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc. 
 
Trưởng Phòng Giáo dục Trung học và thành viên giám khảo trao Giấy khen cho các đoàn đoạt giải từng nội dung thi
Trưởng Phòng Giáo dục Trung học và thành viên giám khảo trao Giấy khen cho các đoàn đoạt giải từng nội dung thi
 
Về giải toàn đoàn, giải Nhất thuộc về Phòng GDĐT Bảo Lâm; giải Nhì: Phòng GDĐT Đà Lạt, Di Linh; giải Ba: Phòng GDĐT Lạc Dương, Bảo Lộc, Đạ Tẻh; giải Tư: các Phòng GDĐT Đức Trọng, Đam Rông, Đơn Dương, Đạ Huoai, Lâm Hà và Cát Tiên. 
 
MINH ĐẠO