''Dân vận khéo'' trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Sơn

06:11, 21/11/2022
Xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, Đảng ủy xã đang lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tiếp tục huy động sức dân chung tay thực hiện các tiêu chí để sớm đưa địa phương về đích xã nông thôn mới nâng cao.
 
Phú Sơn là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Hà. Bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới, Phú Sơn có xuất phát điểm thấp và còn nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai thực hiện, Phú Sơn đã về đích xã nông thôn mới. Diện mạo nông thôn trên địa bàn đã không ngừng khởi sắc, mọi mặt đời sống người dân ngày một nâng cao. Để duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, Đảng ủy xã Phú Sơn xác định, công tác dân vận phải được tiếp tục phát huy. Từ đó, Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” để vận động Nhân dân chung tay thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Trong đó, qua Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải phát huy nội lực trong Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” và người dân phải là chủ thể chính đi đầu trong thực hiện các công trình tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm cho người dân, đồng thời để người dân phát huy được sức sáng tạo, tinh thần dân chủ và đoàn kết, hăng hái chung tay, góp sức cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.
 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Phú Sơn, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn đã triển khai các Mô hình “Dân vận khéo” để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, Khối Dân vận xã Phú Sơn đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân ở từng thôn chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm; dọn dẹp vệ sinh quanh khu dân cư; trồng hoa, cây cảnh và cây xanh; nạo vét kênh mương, cống rãnh; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Bên cạnh đó, Khối Dân vận xã cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống gia đình và tạo nguồn lực đóng góp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 
 
Để thực hiện hiệu quả Phong trào Xây dựng nông thôn mới nâng cao và các mô hình “Dân vận khéo”, Khối Dân vận xã đã không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong xã tuyên truyền, vận động Nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các phong trào của các đoàn thể, quần chúng đã được phát huy sức mạnh, giữ vững bình yên xóm làng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tham gia các phong trào hoạt động xã hội tại địa phương. Với Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, MTTQ và các đoàn thể tại xã Phú Sơn cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Hiện nay, xã Phú Sơn có GDP bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Xã đã thực hiện đạt 19/21 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trên địa bàn cũng đã có 2 Khu dân cư kiểu mẫu được công nhận. Xã Phú Sơn đang đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.
 
Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn cho biết, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn đã góp phần làm cho Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Nhân dân tích cực hưởng ứng; vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới được nâng lên. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận để Nhân dân không ngừng phát huy nội lực, chung sức, đồng lòng xây dựng Phú Sơn sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
 
DUY NGUYỄN