Đóng góp quan trọng của người uy tín ở Đam Rông

04:11, 30/11/2022
Trên 65% dân số huyện Đam Rông là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với cộng đồng gồm 20 dân tộc anh em cùng chung sống, đồng bào DTTS là bộ phận quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của huyện Đam Rông. Trong đó, đội ngũ những người có uy tín càng có vai trò đặc biệt quan trọng.
 
Huyện Đam Rông đặc biệt quan tâm đến đội ngũ người có uy tín và chức sắc tôn giáo trên địa bàn
Huyện Đam Rông đặc biệt quan tâm đến đội ngũ người có uy tín và chức sắc tôn giáo trên địa bàn
 
Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như những quyết sách của tỉnh Lâm Đồng, huyện Đam Rông luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đời sống, kinh tế của đồng bào các DTTS trên địa bàn. Nhiều chương trình, dự án được ưu tiên phát triển ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào DTTS sinh sống; từ đó đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và của đồng bào DTTS nói riêng dần được nâng lên. 
 
Huyện Đam Rông hiện có 53 người có uy tín; trong đó, người có uy tín là người dân tộc K’Ho chiếm tỷ lệ cao nhất với 47,16%, người có uy tín là người dân tộc M’Nông chiếm tỷ lệ 18,8%, còn lại là người có uy tín trong các dân tộc dân tộc H’Mông, Mạ, Nùng... Ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông nhận định, người có uy tín luôn tích cực phát huy vai trò trong việc vận động Nhân dân, gia đình, dòng họ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện.
 
Đa phần người có uy tín hiện nay ở Đam Rông là già làng, trưởng thôn, trưởng dòng tộc và chức sắc được cộng đồng suy tôn, bình chọn, nhờ đó vai trò tuyên truyền, vận động của đội ngũ này có nhiều thuận lợi và phát huy hiệu quả.
 
Cụ thể, năm 2022, trong phát triển kinh tế, người có uy tín đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hiện và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, cây con giống Nhà nước hỗ trợ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, không phá rừng làm nương rẫy; hiến đất, hiến hoa màu làm đường nông thôn, chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Và chính những người uy tín như già làng Cil Ha Kròng ở Thôn 3, xã Liêng Srônh; trưởng thôn Trần Văn Châu ở thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng; trưởng thôn Nguyễn Văn Xuân ở thôn Đăk Măng, xã Đạ Rsal... là những tấm gương đi đầu trong cộng đồng về phát triển kinh tế. 
 
Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, người uy tín đã phát huy được vai trò tích cực trong việc vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định của địa phương. Tiếng nói của ông Đa Cát Tư, thôn Đa Nhinh 1, xã Đạ Tông; ông Cil Ha Mách ở thôn Mê Ka, xã Đạ Tông; ông Ndu Ha Tro ở thôn Đa Xế, xã Đạ M’rông… và nhiều người uy tín ở các địa bàn khác nhau đã góp phần vận động các gia đình đồng bào DTTS khó khăn nỗ lực để cho con em được đến trường. Đồng thời, khuyên bảo các gia đình khi có người ốm đau, bệnh tật cần đưa đến Trạm Y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh, không thực hiện cúng bái, mê tín, dị đoan; vận động con cháu không sinh nhiều con; đặc biệt là việc tiêm đủ các mũi vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế...
 
Bên cạnh đó, người có uy tín đã đóng góp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động người dân không tin theo các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc - tôn giáo để lôi kéo Nhân dân nghe theo các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó đã tích cực vận động quần chúng thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động hòa giải tại cộng đồng...
 
Ông Liêng Hót Ha Hai chia sẻ thêm, xác định tầm quan trọng của người có uy tín nên huyện Đam Rông đặc biệt dành sự quan tâm, chăm lo và lắng nghe tiếng nói chính đáng của đội ngũ này. Và phát huy vai trò người có uy tín cũng là nội dung được huyện Đam Rông xác định tập trung thực hiện và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023. Theo đó, huyện Đam Rông xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; thông qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong cộng đồng vùng đồng bào DTTS qua vai trò người có uy tín. Thường xuyên thực hiện rà soát, bình chọn những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS có năng lực, kinh nghiệm và gương mẫu đi đầu trong các mặt hoạt động để bổ sung vào danh sách; đồng thời, thay thế người có uy tín kém năng lực, không còn phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động. Tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở với người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, nhất là kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng kéo dài phức tạp trong vùng đồng bào DTTS. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những gương người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trên các mặt hoạt động, nhằm động viên khích lệ tinh thần đóng góp vì sự nghiệp phát triển các dân tộc vào sự nghiệp chung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương.
 
NGỌC NGÀ