Hướng dẫn triển khai Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

01:11, 24/11/2022
(LĐ online) - Sáng 24/11, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng khai mạc hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Dự án 8 năm 2022 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025).
 
Lãnh đạo các ban chuyên trách Hội LHPN tỉnh hướng dẫn triển khai các nội dung cho đại biểu tại hội nghị tập huấn
Lãnh đạo các ban chuyên trách Hội LHPN tỉnh hướng dẫn triển khai các nội dung cho đại biểu tại hội nghị tập huấn
 
Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em với mục tiêu đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững. 
 
Đây là dự án quan trọng nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 
 
Đối với Lâm Đồng, Dự án 8 giai đoạn I (2021 - 2025) được triển khai tại 32 xã, 72 thôn khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các nội dung cụ thể: Thành lập tổ truyền thông cộng đồng; địa chỉ tin cậy cộng đồng; Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi; tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý được hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường; đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn; cán bộ nữ dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực phù hợp. 
 
Tham dự hội nghị tập huấn có gần 120 đại biểu là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa Thông tin cùng cán bộ Hội LHPN các xã, các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đam Rông. Chương trình tập huấn được tổ chức từ ngày 24/11/2022 - 26/11/2022.
 
Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8 và giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu Quốc gia, tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn triển khai một số nội dung như: Hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách; hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá Dự án 8; hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng; hướng dẫn thành lập, vận hành Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi; nhận diện các hình thức bạo lực gia đình và kỹ năng phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng; hướng dẫn vận hành địa chỉ tin cậy cộng đồng… 
 
Qua đó, nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, cách làm cũng như cập nhật tiến độ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án tại địa phương; từ đó thảo luận các giải pháp phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các cấp cũng như giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án để thực hiện Dự án hiệu quả, thành công. 
 
TUẤN HƯƠNG