Từng bước xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

04:11, 23/11/2022
(LĐ online) - Truyền thông bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái là những mục tiêu quan trọng được đặt ra nhân ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 hàng năm.
 
Tặng quà cho phụ nữ nghèo xã Gia Bắc, huyện Di Linh
Tặng quà cho phụ nữ nghèo xã Gia Bắc, huyện Di Linh
 
ĐỔI MỚI TRUYỀN THÔNG - THAY ĐỔI NẾP NGHĨ CÁCH LÀM
 
Nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tích cực hành động, thực hiện hiệu quả các chính sách, các chương trình về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thì việc phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật là hết sức quan trọng. Những năm qua, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã dành nhiều sự quan tâm cho việc đổi mới phương pháp truyền thông để các hoạt động của công tác bình đẳng giới đạt hiệu quả. 
 
Ngoài việc chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin về cơ sở, những tấm gương điển hình trong việc thực hiện bình đẳng giới xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc nói không với bạo lực gia đình... cũng đã được phát hiện, tôn vinh và kịp thời nhân rộng.
 
Khoảng 17.500 tài liệu tuyên truyền, hơn 62.000 tập gấp tuyên truyền hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, bình đằng giới... đã được cấp phát đến tận khu cụm dân cư. 
 
Phát triển phong trào thể dục thể thao cho phụ nữa khu vực nông thôn Lâm Hà
Phát triển phong trào thể dục thể thao cho phụ nữa khu vực nông thôn Lâm Hà
 
Bên cạnh đó, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị nội dung phòng chống bạo lực trên gia đình trên cơ sở giới cũng được lồng ghép một cách sinh động. Thông qua công tác tuyên truyền, đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ sự thay đổi nhận thức, các hành vi phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái cũng từng bước được ngặn chặn ngay từ cộng đồng dân cư.
 
THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
 
Xác định gia đình là gốc rễ, là cái nôi hình thành nhân cách và quyết định hành vi ứng xử của mỗi con người, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã xem trọng công tác triển khai xây dựng các mô hình câu lạc bộ gia đình, các mô hình tư vấn hỗ trợ phòng chống baọ lực gia đình. Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và duy trì hoạt động của 561 câu lạc bộ gia đình, 840 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hình thành hơn 900 câu lạc bộ đội, nhóm phòng chống bạo lực gia đình.
 
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh
 
Ngoài ra, gần 20 số điện thoại đường dây nóng kịp thời hỗ trợ thông tin và tư vấn xử lý khi có hành vi bạo lực xảy ra đều được niêm yết công khai để người dân dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu trợ giúp. Sự định hình vững chắc của các câu lạc bộ toả khắp các địa bàn dân cư từ thành thị đến nông thôn đã góp đáng kể trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực gia đình; trong đó, có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. 
 
Nhờ sự tham gia tích cực của mạng lưới các câu lạc bộ, các đội nhóm cấp cơ sở nên đến nay, 85% số người có hành vi gây ra bạo lực gia đình ở Lâm đồng đã được tư vấn phòng chống một cách chủ động. Số vụ bạo lực gia đình giảm đáng kể. Đa phần các vụ bạo lực đều được hoà giải và ngăn chặn kịp thời từ khi mới manh nha. Nhờ đó, tình trạng bất bình đẳng giới giữa nam và nữ; tình trạng bạo lực gia đình ở Lâm Đồng đã được giảm thiểu và từng bước đẩy lùi, xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững hướng tới một xã hội ổn định, văn minh và trật tự.
 
D. QUỲNH