Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng

02:12, 15/12/2022
(LĐ online) - Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sáng 15/12, tại xã Gia Bắc (huyện Di Linh), Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ ra mắt điểm Tổ truyền thông cộng đồng. 
 
Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Gia Bắc
Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Gia Bắc
 
Tổ truyền thông cộng đồng được triển khai tại 4 thôn: Bộ Bê, Hà Giang, Ka Sá, Nao Sẻ của xã Gia Bắc. Thông qua hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng, người dân được tuyên truyền, từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi. 
 
Bên cạnh thành lập Tổ truyền thông cộng đồng, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ xã Gia Bắc triển khai một số hoạt động của Dự án 8, gồm: Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS; nâng cao năng lực lồng ghép giới cho trưởng thôn/bản; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách ở cấp xã và tọa đàm đối thoại trực tiếp với người dân tại cụm thôn bản trên địa bàn xã điểm… 
 
Xác định việc thay đổi nhận thức, thực hiện Bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng DTTS, miền núi là nội dung quan trọng, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội; với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hỗ trợ của chính quyền và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, huy động nguồn lực của toàn xã hội, các chương trình dự án, nhà hảo tâm để tổ chức thực hiện các hoạt động tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, nhất là thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các mô hình sinh kế, các hoạt động hỗ trợ gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, các diễn đàn, hội thảo về bình đẳng giới. Qua đó giúp phụ nữ có thêm kiến thức, tự tin về bản thân, nâng cao vị thế trong gia đình và ngoài xã hội.
 
Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà với thông điệp “Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ”. Qua đó, góp phần thay đổi những quan niệm truyền thống, khuôn mẫu về vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. 
 
TUẤN HƯƠNG