Tăng cường công tác giáo dục cho thế hệ trẻ trên không gian mạng

VIỆT QUỲNH 06:08, 21/02/2023

Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng trong thời kỳ 4.0, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, mang lại những hiệu quả tích cực.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ 4.0
Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ 4.0

Anh Nguyễn Công Dũng - Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn cho biết, sự phát triển của cuộc Cách mạng 4.0 cho ra đời nhiều thành tựu khoa học - công nghệ, đang có sự ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình trưởng thành, học tập, rèn luyện của thanh, thiếu nhi cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Mạng xã hội chính là một trong những kênh thông tin có ảnh hưởng rất lớn, khá phổ biến của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). 

Tuy nhiên, hệ lụy của mạng xã hội mang lại cũng không hề nhỏ khi một số bộ phận thanh, thiếu nhi đang bị lệ thuộc vào thế giới ảo, mất đi ý chí, bản lĩnh, từ đó dẫn đến tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”... Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo thanh niên tham gia vào các nhóm, trang mạng xã hội ẩn danh, có ý định chống phá, xuyên tạc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Xác định việc cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN trên không gian mạng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 về việc “Thực hiện Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Căn cứ trên tinh thần nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch thực hiện, gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và Phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chương trình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, ĐVTN, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. 

Cùng với đó là tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn tỉnh đã biểu dương và tuyên truyền 1.850 cá nhân, 1.300 tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn được thành lập, mang đến hiệu quả tuyên truyền tích cực đối với các bạn trẻ với việc tổ chức gần 120 hội thi, cuộc thi trực tuyến, thu hút gần 28.000 lượt ĐVTN tham gia. Đồng thời, xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Các cơ sở Đoàn, Hội chủ động xây dựng, điều hành các trang thông tin điện tử, fanpage, group facebook, zalo... trong hội viên, ĐVTN. 

Đặc biệt, hiện nay, fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng” do Tỉnh Đoàn quản lý đã kết nối với tất cả fanpage của các cơ sở đoàn - hội trong tỉnh, với trên 18.000 lượt theo dõi. Với việc thường xuyên, kịp thời tuyên truyền các sự kiện lớn của địa phương và đất nước, trang fanpage đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của tỉnh Lâm Đồng trên không gian mạng. 

Theo đánh giá của chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, những giải pháp trên không gian mạng đã được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội lan tỏa để hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa. 

Bên cạnh đó, hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin xấu, độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng,...

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng. Từ đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ Lâm Đồng có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...