Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong lập thân, lập nghiệp

DUY DANH 05:30, 20/09/2023

Những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp tại huyện Lâm Hà đã có nhiều chương trình, hành động thiết thực để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong Phong trào Lập thân, lập nghiệp. Từ đó, giúp cho tuổi trẻ địa phương thay đổi nhận thức và hành động để phát huy tiềm năng, lợi thế, mạnh dạn khởi nghiệp thành công trên quê hương.

Nhiều đoàn viên, thanh niên Lâm Hà đã lập thân, lập nghiệp thành công trên quê hương
Nhiều đoàn viên, thanh niên Lâm Hà đã lập thân, lập nghiệp thành công trên quê hương

Trên địa bàn huyện Lâm Hà hiện nay có gần 20 ngàn đoàn viên, thanh niên. Xác định đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong toàn huyện Lâm Hà đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ, “tiếp lửa” cho đoàn viên, thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Các cấp bộ Đoàn - Hội trong huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên tại địa phương. Qua đó, tạo hệ thống thông tin nhanh các chủ trương, chính sách, dự án hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên những quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến môi trường, đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã; đặc biệt là những chủ trương của địa phương về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trên địa bàn. 

Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng thường xuyên chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong huyện theo dõi, nắm bắt nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để định hướng tư vấn nghề nghiệp phù hợp. Cùng với đó là tham mưu tổ chức, gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với thanh niên để thanh niên có cơ hội trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, tâm tư, mong muốn và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của thanh niên trong khởi nghiệp. Huyện Đoàn Lâm Hà cùng quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, tích cực đề xuất các ý tưởng sáng tạo vào cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp của Trung ương Đoàn. 

Để hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, Huyện Đoàn Lâm Hà đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi; dạy nghề phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, Huyện Đoàn đã tín chấp, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Trong hơn 2 năm qua, Huyện Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện duy trì số dư nợ ủy thác qua tổ chức Đoàn thanh niên gần 70 ngàn tỷ đồng cho hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên vay phát triển kinh tế. Nguồn vốn đã được thanh niên sử dụng đúng mục đích, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho đoàn viên, thanh niên khối nông thôn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng của địa phương như chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế được hình thành và phát triển, tạo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm của đoàn viên Đặng Văn Điền ở xã Tân Thanh; mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của đoàn viên Lương Kim Chi, xã Tân Thanh với doanh thu 500 triệu đồng/năm; mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch nông trại Elon Farm của anh Nông Đức Thuận - Bí thư chi đoàn thôn Hòa Lạc, thị trấn Đinh Văn với doanh thu 1,2 tỷ đồng/năm...

Thực hiện đề án thí điểm hỗ trợ tổ hợp tác phát triển các mô hình kinh tế dưới hình thức vốn quay vòng, Đoàn Thanh niên huyện đã thành lập 10 Tổ hợp tác tại 7 đơn vị với tổng số vốn quay vòng 1.296 tỷ đồng. Sau một thời gian hình thành và phát triển, đến nay, doanh thu của 10 Tổ hợp tác đạt trên 4,18 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 70 thanh niên. Trong đó, có những tổ hợp tác hoạt động hiệu quả như: 2 Tổ hợp tác macca tại xã Tân Thanh, mỗi Tổ hợp tác đạt doanh thu 300 triệu đồng/năm; 2 Tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt tại xã Phú Sơn, mỗi Tổ hợp tác đạt doanh thu 300 triệu đồng/năm; Tổ hợp tác kinh tế tổng hợp tại thị trấn Nam Ban với 10 thành viên, doanh thu 1,8 tỷ đồng/năm...

Chị Trần Thị Hồng Hạnh - Bí thư Huyện Đoàn Lâm Hà cho biết, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tiềm năng lợi thế để khởi nghiệp, lập nghiệp thành công trên quê hương. Nhiều thanh niên địa phương sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã trở về phát triển kinh tế chính trên ruộng vườn gia đình. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên của huyện sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.