Di Linh: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở

VIỆT QUỲNH 17:01, 07/05/2024

(LĐ online) - Thông tin từ Huyện Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh, đến nay, 100% Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn trên toàn huyện đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Đinh Trang Hòa được chọn là đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở của huyện

Theo đó, từ ngày 6/2/2024 đến ngày 3/5/2024, 19/19 Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn của huyện Di Linh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Đinh Trang Hoà được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Hòa Bắc là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội.

Theo đánh giá của Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh, Đại hội Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của thanh niên các địa phương. Công tác tổ chức Đại hội của các đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính dân chủ, đúng nguyên tắc, khoa học và trình tự.

Trong đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được thực hiện đồng bộ. Các hoạt động đồng hành với Đại hội như tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng, trao tặng Bản đồ Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”,... đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và thanh niên toàn huyện.

Hội LHTN Việt Nam huyện tặng Bản đồ Việt Nam cho các cơ sở Hội, hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể, sát với thực tiễn của từng đơn vị. Đồng thời xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình. Tại các đại hội đã hiệp thương Uỷ viên Ủy ban Hội đảm bảo về số lượng, thành phần cơ cấu theo đề án nhân sự. Đồng thời, 19/19 đơn vị đã hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội tại Đại hội; cũng như cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Di Linh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điểm mới trong tổ chức Đại hội nhiệm kỳ này là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội như: Quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện Đại hội; xây dựng video báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới... Việc ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội đã góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời khẳng định dấu ấn của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số.

Sau khi hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, Ủy ban Hội LHTN huyện Di Linh tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2024.