Đoàn Thanh niên giao ban công tác Đoàn cụm phía Bắc của tỉnh

06:11, 28/11/2019

Vừa qua, tại huyện Đức Trọng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, với sự tham gia của 6 huyện, thành phố phía Bắc của tỉnh...

Vừa qua, tại huyện Đức Trọng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, với sự tham gia của 6 huyện, thành phố phía Bắc của tỉnh, gồm: Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông và Đà Lạt. Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, chủ trì hội nghị.
 
Theo đánh giá, trong năm 2019, Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố phía Bắc của tỉnh đã thực hiện khá tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn, hình thức tổ chức ngày càng đa dạng phong phú, chất lượng các hoạt động ngày càng được nâng lên rõ rệt. Công tác giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhờ đó tỷ lệ đoàn viên vi phạm pháp luật hạn chế. Các công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới được các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện hiệu quả...
 
Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc Quỳnh đã ghi nhận những kết quả mà Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố đã đạt được; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, các hoạt động đã đề ra, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn ngày càng vững mạnh...
 
N.MINH