Anh Nguyễn Anh Tuấn là tân chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII

06:12, 12/12/2019

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII vừa hiệp thương, chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn là tân chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII vừa hiệp thương, chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn là tân chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII.
 
Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn, tân chủ tịch Hội LHTN VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn, tân chủ tịch Hội LHTN VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN VN) khóa VIII vừa hiệp thương chiều 11-12 tại Hà Nội, chọn cử các anh chị tham gia Ủy ban trung ương Hội LHTN VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với 137 anh chị.
 
Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn, đắc cử tân chủ tịch Hội LHTN VN khóa VIII.
 
Sáng 12-12 tại phiên bế mạc, Ủy ban Trung ương Hội LHTN VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ ra mắt.
 
Tiểu sử tân chủ tịch Hội LHTN VN khóa VIII:
 
Anh Nguyễn Anh Tuấn, 40 tuổi, quê quán Thanh Hóa, bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội LHTN VN khóa VIII là thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
 
- Từ tháng 6-2009 đến tháng 1-2010, là ủy viên BCH Trung ương Đoàn (khóa IX), phó trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn; ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII); giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam.
 
- Từ 2-2010 đến tháng 9-2011: ủy viên BCH Trung ương Đoàn (khóa IX), phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, thư ký bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
 
- Từ tháng 10-2011 đến tháng 12-2011: ủy viên BCH Trung ương Đoàn (khóa IX), phó trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn.
 
- Từ tháng 1-2012 đến tháng 6-2012: ủy viên BCH Trung ương Đoàn (khóa IX), quyền trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn; bí thư chi bộ Ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn.
 
- Từ tháng 7-2012 đến tháng 1-2013: Ủy viên BTV Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X), trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn; bí thư chi bộ Ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn; ủy viên Ủy ban trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
- Từ tháng 2-2013: ủy viên BTV Trung ương Đoàn (khóa X), chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; ủy viên BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn, trưởng Ban dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; phó chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương Đoàn; ủy viên Ban thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; ủy viên Ủy ban trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
- Ngày 18-8-2014, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6 - khóa X bầu bổ sung anh Nguyễn Anh Tuấn làm bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.
 
- Từ 12-2017 đến nay, tái đắc cử bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 12-2017); bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 1-2018)
 
(Theo tuoitre.vn)