Ra mắt mô hình "Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính"

05:12, 10/12/2019

Mô hình "Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính" do Thành Đoàn Bảo Lộc phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND TP xây dựng...

Mô hình “Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính” do Thành Đoàn Bảo Lộc phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND TP xây dựng. Tham gia Mô hình có 20 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là những cán bộ Đoàn phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc. Theo đó, vào tất cả các ngày trong tuần, tại Bộ phận một cửa UBND TP Bảo Lộc, Đội thanh niên tình nguyện sẽ cử ít nhất 2 ĐVTN trực để giúp đỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính với các nội dung, như: tư vấn, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, hướng dẫn giao dịch, hỗ trợ xử lý hồ sơ cho công dân; hướng dẫn người dân liên hệ với công chức, viên chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ của từng lĩnh vực thủ tục hành chính cụ thể; trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, cách thức kê khai các mẫu đơn, mẫu tờ khai; hướng dẫn người dân tra cứu kết quả online, nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa...
 
Hoạt động của “Ðội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính” sẽ giúp người dân thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; hạn chế đi lại nhiều lần, gây lãng phí thời gian; thường xuyên thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tiện ích của công tác cải cách hành chính đối với người dân.
 
KHÁNH PHÚC