Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động"

07:02, 20/02/2020

Thời gian qua, các Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình "3 chủ động" trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào Đoàn, cũng như tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại các địa phương.

Thời gian qua, các Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào Đoàn, cũng như tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại các địa phương.
 
Huyện đoàn Đơn Dương tổ chức cho ĐVTN và thiếu nhi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng
Huyện đoàn Đơn Dương tổ chức cho ĐVTN và thiếu nhi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng
 
Cụ thể, công tác xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022 được thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Ở mỗi nội dung, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã cụ thể hóa, chi tiết theo các nội dung phù hợp, đúng định hướng của Trung ương Đoàn.
 
Để tìm ra phương pháp thực hiện có hiệu quả, tháng 6/2019, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 2022”. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao việc thực hiện mô hình tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 
 
Để chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ triển khai thành lập phần mềm quản lý ĐVTN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cử cán bộ đến các cơ sở đoàn để hướng dẫn, tập huấn cho các cán bộ Đoàn cơ sở cách nhập dữ liệu đoàn viên vào phần mềm. Kết quả đã nhập được hơn 70.000 thông tin đoàn viên trong toàn tỉnh.
 
Ngoài ra, các Đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như mạng xã hội (Zalo, Facebook...); sinh hoạt đoàn, gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, họp chi đoàn hàng tháng. Thường xuyên phối hợp với cơ quan công an, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền hiến pháp, pháp luật đến với ĐVTN và học sinh, sinh viên. 
 
Bên cạnh đó, tùy vào tình hình hoạt động, chức năng của từng địa phương, đơn vị, các Đoàn cơ sở sẽ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác dựa trên chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Các buổi sinh hoạt Đoàn được đổi mới với những nội dung phong phú, hấp dẫn, triển khai bằng nhiều hình thức mới lạ như tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi, đố vui, đố có thưởng... Các cơ sở đoàn cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các hoạt động. Một số cơ sở đoàn đã thực hiện tốt công tác phối hợp và gắn kết với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn để cùng tham gia, tổ chức các chương trình, hoạt động. 
 
Sau năm đầu tiên thực hiện mô hình “3 chủ động”, chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên toàn tỉnh ngày được nâng cao. Cụ thể, theo kết quả đánh giá, xếp loại, năm 2018, toàn tỉnh có 138/147 Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn xếp loại xuất sắc (đạt 92,5%), 11 Đoàn cơ sở xếp loại khá (7,5 %), không có Đoàn cơ sở xếp loại trung bình và yếu. Cuối năm 2019, toàn tỉnh có 144/147 Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn xếp loại xuất sắc (đạt 97,9%), 3 Đoàn cơ sở đạt xếp loại khá (2,1%), không có Đoàn cơ sở xếp loại trung bình và yếu. Toàn tỉnh có 199/306 tổng số Đoàn cơ sở đạt Đoàn cơ sở “3 chủ động”, đạt 65%, vượt chỉ tiêu 30% so với yêu cầu của Trung ương Đoàn. 
 
Theo đánh giá của Tỉnh Đoàn, với mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống và dần đi vào nề nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở.
 
VIỆT QUỲNH