Đạ Tẻh: Các cấp bộ Đoàn, Đội nỗ lực ''Vì đàn em thân yêu''

12:05, 21/05/2021

(LĐ online) - Ngày 21/5, anh Trần Thế Hoàng - Bí thư Huyện Đoàn Đạ Tẻh cho biết: Hưởng ứng Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" do Hội đồng Đội Trung ương phát động, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Đội huyện Đạ Tẻh đã tổ chức nhiều hoạt động vì trẻ em và mang ý nghĩa to lớn.

(LĐ online) - Ngày 21/5, anh Trần Thế Hoàng - Bí thư Huyện Đoàn Đạ Tẻh cho biết: Hưởng ứng Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” do Hội đồng Đội Trung ương phát động, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Đội huyện Đạ Tẻh đã tổ chức nhiều hoạt động vì trẻ em và mang ý nghĩa to lớn.
 
Các tổ chức Đoàn, Đội trong toàn huyện Đạ Tẻh đã xây dựng 11 điểm vui chơi tại địa bàn dân cư cho các em thiếu nhi
Các tổ chức Đoàn, Đội trong toàn huyện Đạ Tẻh đã xây dựng 11 điểm vui chơi tại địa bàn dân cư cho các em thiếu nhi
 
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động vì trẻ em như: Trao học bổng, ngày hội thiếu nhi vui khỏe, xây dựng các công trình phần việc giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... góp phần thúc đẩy phong trào thiếu nhi phát triển rộng khắp trong toàn huyện.
 
Tại Hội đồng Đội các xã, thị trấn, các Liên đội trường học đã tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi cho đội viên, nhi đồng, tạo sân chơi tích cực, lành mạnh, bồi dưỡng tinh thần cho các em như: Tết vì bạn nghèo, tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, bảo vệ môi trường…
 
Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn, Đội trong toàn huyện còn đặc biệt quan tâm đến những đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thông qua việc tổ chức các cuộc vận động, thực hiện các mô hình “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, “Tết vì bạn nghèo”, “Nuôi heo đất”. 
 
Trong năm học 2020 - 2021, tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong toàn huyện đã huy động nhiều nguồn lực và đẩy mạnh các hoạt động: Tiếp sức đến trường, rửa xe gây quỹ… để trao tặng 421 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 310 triệu đồng, tại các Liên đội đã quyên góp, ủng hộ hơn 300 triệu đồng để giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Một trong những hoạt động được đặc biệt chú trọng trong thực hiện cuộc vận động là xây dựng điểm vui chơi tại địa bàn dân cư cho các em thiếu nhi. Đến nay, trong toàn huyện đã bàn giao được 11 điểm vui chơi tại 7 xã, thị trấn. 
 
HOÀNG SA