Tuổi trẻ Lâm Đồng tiên phong chuyển đổi số

04:12, 01/12/2022
Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn.
 
Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng là lực lượng nòng cốt trong công tác chuyển đổi số ngành Thuế
Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng là lực lượng nòng cốt trong công tác chuyển đổi số ngành Thuế
 
Để thay thế phương thức quản lý các hoạt động công tác Đoàn truyền thống, từ cuối tháng 2/2022, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra mắt phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Phần mềm do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, tích hợp trên ứng dụng của điện thoại thông minh. Mỗi cấp bộ Ðoàn được Ðoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức, cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý. Theo đó, phần mềm số hóa 12 nghiệp vụ: kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời.
 
Tại Đại hội Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, thay cho tài liệu giấy, các đại biểu sử dụng app Đại hội XI - Tỉnh Lâm Đồng để nhận tài liệu đại hội và chọn các nội dung cần xem. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng đã ký kết với sở Thông tin và Truyền thông nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong thanh niên với 3 nội dung hoạt động phối hợp, đó là: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh niên; Phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; Phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Lâm Đồng. Với các phương thức phối hợp cụ thể như: Xây dựng văn bản, chương trình, đề án liên quan; Trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chính sách, pháp luật; đào tạo, hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật quản lý.
 
Chương trình Tập huấn “Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cũng là minh chứng cho sự tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo hệ thống các cấp bộ Đoàn. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò và trách nhiệm tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số, đẩy mạnh quá trình này. Qua đó, góp phần phổ cập, thúc đẩy, hỗ trợ các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đặc biệt là người dân, thanh niên ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
 
Ngoài việc được cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số, đoàn viên, thanh niên cũng được trang bị các kỹ năng cần thiết khi trở thành lực lượng nòng cốt trong các Tổ công nghệ số tại địa phương. Đơn cử như tại huyện Đơn Dương, ngay khi ứng dụng “Đơn Dương trực truyến” được vận hành, Huyện Đoàn và lực lượng thanh niên được chọn là “tuyến đầu” cập nhật, hướng dẫn và tuyên truyền đến từng người dân trong huyện sử dụng thành thạo ứng dụng này. Anh Nguyễn Bảo Kiên, Bí thư Huyện Đoàn Đơn Dương chia sẻ: “Thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu chuyển đổi số. Đây là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước”.
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng nhấn mạnh: “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lực số cho thanh thiếu niên là một trong những nội dung được chú trọng. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; sự quan trọng, cấp thiết của việc nâng cao năng lực số trong thanh thiếu niên. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ tuyên truyền về các hoạt động và những sự kiện lớn của Tỉnh Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình thanh niên, nhất là nắm thông tin, dư luận xã hội trên báo chí, mạng internet, các trang mạng xã hội. Phối hợp tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng; triển khai các cuộc vận động, chương trình tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trong thanh thiếu nhi; tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu nhi thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”.
 
DIỄM THƯƠNG