Xuân về

07:01, 24/01/2020

Xuân về

Sáng mai khẽ khàng thức giấc
Thấy Xuân đợi ở ngoài thềm
Áo choàng màu sương manh mảnh
E ấp ngóng chờ nắng lên
 
Mùa xuân trong dáng hình em
Xanh non một bầu ngực nhú
Vành môi cong cong quyến rũ
Má hồng một cánh đào tươi
 
Xuân hẹn hò với đất trời
Hẹn với mùa đào đã cũ
Trên cánh đồng trăng đầy gió
Đàn chim thiên di trở về
 
CHU THU HẰNG