Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh phát động phong trào thi đua quyết thắng

THÂN THU HIỀN 18:55, 19/01/2023

(LĐ online) - Ngày 19/1, Ban CHQS huyện Đạ Tẻh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” và đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022

Phong trào thi đua được phát động với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” tập trung vào những nội dung chủ yếu như: thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện.

Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội các cấp. Tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Tại buổi lễ, đại diện cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.