Khẩn trương thực hiện quyết liệt nhiệm vụ năm 2023

H.THẮM 19:43, 30/01/2023

(LĐ online) - Tỉnh ủy Lâm Đồng ngày 30/1 đã có văn bản chỉ đạo các ban Tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương thực hiện quyết liệt nhiệm vụ  năm 2023 và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề của năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách  nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, phấn  đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng,  xây dựng hệ thống chính trị.

2023 cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần  thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện mục tiêu Nghị quyết; trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023.

Thực hiện quyết liệt các khâu đột phá, công trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm hoàn thành đúng  tiến độ, vượt mức kế hoạch năm 2023; chủ động, tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên  truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch; bảo đảm người dân  tham gia tiêm chủng đầy đủ, tạo sự đồng thuận, không chủ quan, lơ là với dịch  Covid-19 và các dịch bệnh khác. 

Đồng thời, quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng  nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân. Lồng ghép, triển khai hiệu quả các  nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với  xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào  dân tộc thiểu số; chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, đấu tranh triệt phá, xử lý vi phạm, tội phạm; rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn, khiếu kiện, bức xúc của công dân, không để kéo dài trở thành điểm nóng. Tổ chức tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu của đất nước, địa phương, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành thực  hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023…; động viên người dân và doanh nghiệp chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên  quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả công việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ  hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương  không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.