Lạc Dương: Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

TUẤN HƯƠNG 05:19, 17/03/2023

Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể huyện Lạc Dương triển khai sâu rộng, tạo được những chuyển biến tích cực. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đạ Sar được nâng cấp, mở rộng từ sự đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng và hiến đất làm đường của người dân
Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đạ Sar được nâng cấp, mở rộng từ sự đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng và hiến đất làm đường của người dân

PHÁT HUY VAI TRÒ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Xã Đạ Sar là địa phương điển hình của huyện Lạc Dương làm tốt công tác vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng để làm các công trình trên địa bàn. Đối với xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số này, để người dân tự nguyện hiến đất làm đường và đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng làm các công trình thì việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy hiệu quả. Chủ tịch UBND xã Đạ Sar - Liêng Jrang Ha Rô Ky cho biết: “UBND xã triển khai thực hiện theo QCDC với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ đó việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều thuận lợi và triển khai thực hiện các công trình được nhanh chóng”.

Cùng với xã Đạ Sar, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Dương triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Phong trào Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Phong trào thi đua Dân vận khéo… Từ đó, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, quá trình dân chủ hoá và công khai hoá ngày càng được mở rộng để Nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sát, giúp tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân. Những nội dung công khai theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã và đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, quyền giám sát của Nhân dân được phát huy thông qua hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể, của Ban Thanh tra Nhân dân từ xã đến thôn, tổ dân phố.

Các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt những nội dung Nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: xây dựng, bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, thôn được thực hiện qua các cuộc họp dân. Đến nay, 34/34 thôn, tổ dân phố đã xây dựng xong hương ước, quy ước và đã tổ chức bầu cử trong thôn, tổ dân phố đảm bảo theo đúng quy định, với sự tham gia đầy đủ của Nhân dân.

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Lạc Dương Thân Xuân Quý, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động tích cực đến nhiều mặt, lĩnh vực, tạo sự đồng thuận và phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng ngày càng gần dân và sát thực tế hơn, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện tập trung đông người và các điểm nóng về an ninh trật tự; tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện tiếp tục tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá; du lịch và dịch vụ phục hồi nhanh chóng, lượng khách và doanh thu từ du lịch vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 227,6 tỷ đồng, vượt 32,7% dự toán, phần huyện thu đạt 167,6 tỷ đồng, vượt 50,3% dự toán. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường; số vụ vi phạm về rừng giảm trên cả ba tiêu chí (về số vụ, diện tích vi phạm và lâm sản thiệt hại) so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục duy trì, phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân; an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm chú trọng. Đến cuối năm 2022, số hộ nghèo toàn huyện giảm 185 hộ, đạt 126,7% kế hoạch, tỷ lệ giảm chung 2,8%; hộ nghèo DTTS giảm 182 hộ, đạt 124,7% kế hoạch, tỷ lệ giảm hộ DTTS 3,8%; trong năm huyện không có hộ tái nghèo. Năm 2022, huyện Lạc Dương đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh; xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Giới thiệu sản phẩm OCOP - trung tâm đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng có lợi thế của địa phương…

Cùng với đó, hoạt động của chính quyền các xã, thị trấn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, cải cách thủ tục hành chính có tiến bộ, niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, tăng cường. Việc triển khai có hiệu quả giữa thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng đã làm chuyển biến cả về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tăng cường gắn bó với Nhân dân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.