Chương trình ngày 23/5: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

06:00, 23/05/2023

Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (23/5), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các Báo cáo: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng Luật, Pháp lệnh...

Toàn cảnh phiên khai mạc
Toàn cảnh phiên khai mạc

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, buổi sáng 23/5, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình Xây dựng, Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Buổi chiều 23/5, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi).

Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

(Theo Vietnam+)