Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ

NGỌC NGÀ 18:59, 24/05/2023

(LĐ online) - Chiều 24/5, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội. Đã có 16/24 chỉ tiêu đạt và vượt, so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là: Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác diễn tập; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên có bước phát triển lớn, hoạt động ngày càng hiệu quả; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên. Công tác đảng, công tác chính trị tiến hành đồng bộ có chất lượng và hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất cao, giữ vững, phát huy hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương tin yêu. Chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, tài chính; kỹ thuật ngày càng cao. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Tuy nhiên, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương có thời điểm hiệu quả chưa cao. Lãnh đạo công tác phối hợp nắm, nhận định, đánh giá và báo cáo tình hình địa bàn, các sự việc xảy ra của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế. Chưa có biện pháp quyết liệt trong phối hợp bố trí, sử dụng cán bộ ngành quân sự cơ sở sau đào tạo ở một số địa phương; chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự của một số đơn vị chưa cao. Một số mô hình của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện chưa thực chất, hiệu quả chưa cao; thực hiện mô hình “Đơn vị 3 nhất” một số cơ quan, đơn vị chưa đạt…

Trong nửa nhiệm kỳ qua lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
Trong nửa nhiệm kỳ qua lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến , sâu sát với đặc điểm tình hình địa phương và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh về những vấn đề tồn tại trong nửa nhiệm kỳ qua và xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh xác định, từ nay đến hết nhiệm kỳ, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị  vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục đột phá vào công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự,quốc phòng địa phương; huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh,  khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng  sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.