Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023

PV 11:18, 18/09/2023

(LĐ online) - Sáng 18/9, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023. Hội thảo do Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tới dự, về phía Trung ương có đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương và các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo của 25 Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam.

Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham dự Hội thảo
Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham dự Hội thảo

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) quan trọng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể hoá Nghị quyết, chương trình được xây dựng bằng bộ tiêu chí cụ thể, với mục tiêu, bước đi cho từng giai đoạn được xác định rõ ràng, khoa học, bám sát tình hình thực tiễn. Lần đầu tiên trong lịch sử, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm đặc biệt nhằm thay đổi toàn diện diện mạo địa bàn nông thôn mà đích đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương trong toàn quốc cho thấy sự hưởng ứng, đồng thuận mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến tất cả cán bộ, đảng viên và từng người dân ở khu vực nông thôn, bước đầu cho những thành quả rất đáng khích lệ.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo

Sau hơn 12 năm, Chương trình Xây dựng NTM đạt kết quả “to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử”. Khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. Tính đến tháng 2/2023, cả nước có 6.001/8.211 xã (bằng 73,08%) đạt chuẩn NTM; trong đó, có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 113 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). Bên cạnh đó, có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 100% số xã đạt chuẩn NTM. Riêng phía Bắc có 5 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bà Hoàng Thị Nhung – Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc báo cáo đề dẫn tại Hội thảo
Bà Hoàng Thị Nhung – Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc báo cáo đề dẫn Hội thảo

 Ở tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến hết tháng 7/2023, đã có 89 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 1 thôn NTM thông minh; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 huyện, thành phố (Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên) được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tháng 5 năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hoá kiểu mẫu (LVHKM). Trước mắt, mô hình được triển khai ở 30 thôn, làng, đến nay, kết quả bước đầu đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của nhân dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, cùng với hàng loạt cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư phù hợp, kịp thời, làng văn hóa kiểu mẫu sẽ tạo nên không gian sống hoàn hảo cho những miền quê đáng sống, phát triển bền vững, toàn diện về kinh tế, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh. Đây được xem là chủ trương thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của Vĩnh Phúc trong việc khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh đầu tư nguồn lực phục vụ phát triển KT- XH, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Tổng biên tập các Báo Đảng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam tham gia Hội thảo
Tổng Biên tập các Báo Đảng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam tham gia Hội thảo

Sự khởi sắc của nông thôn, nông nghiệp trên cả nước, khu vực phía Bắc sau hơn 12 năm triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng NTM, đó là kết quả của sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, có vai trò quan trọng, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng. Trên hành trình xây dựng NTM, các cơ quan báo Đảng trên mọi miền Tổ quốc và khu vực phía Bắc đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương về chương trình xây dựng NTM đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới. Để chương trình thực sự đi vào đời sống một cách sâu rộng, các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo Đảng đã phản ánh kịp thời, cung cấp cho người dân cả nước cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến đa sắc, nhiều chiều, toàn diện xoay quanh chủ đề của Hội thảo
Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến đa sắc, nhiều chiều, toàn diện xoay quanh chủ đề của Hội thảo

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay, kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, một số tiêu chí khó duy trì như: tiêu chí về môi trường, tiêu chí thu nhập …Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có nguyên nhân xuất phát từ nội dung và phương thức truyền thông về xây dựng nông thôn mới của các cơ quan báo chí nói chung, báo Đảng địa phương nói riêng có mặt còn bất cập, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung và hình thức tuyên truyền, đáp ứng tốt hơn tình hình và nhu cầu thị hiếu bạn đọc. 

Do vậy, trong việc triển khai tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng xã NTM nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, các cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong tổ chức tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền. Đây là là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả chủ trương xây dựng NTM nâng cao, Làng văn hóa kiểu mẫu đối với các cơ quan báo Đảng địa phương, vừa là giải pháp cũng đồng thời là động lực, mục tiêu để các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng góp sức cùng xây dựng NTM nâng cao và Làng văn hóa kiểu mẫu.

Theo đó, tại Hội thảo lần này các cơ quan báo Đảng địa phương khu vực phía Bắc đã đóng góp nhiều ý kiến đa sắc, nhiều chiều, toàn diện xoay quanh chủ đề của Hội thảo. Đặc biệt nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới và nâng cao và làng văn hoá kiểu mẫu đã được chia sẻ tại Hội thảo. Đây là cơ sở quan trọng để các báo Đảng khu vực phía Bắc nói riêng và các Báo Đảng trong cả nước nói chung tiếp tục thực hiện có hiệu qủa hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên toàn quốc.