Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TUẤN HƯƠNG 11:25, 13/11/2023

(LĐ online) - Sáng 13/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng
Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Tham dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Triều – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

PGS. TS Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao đổi với lớp bồi dưỡng
PGS. TS Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao đổi với lớp bồi dưỡng

Về phía Học viện Chính trị Khu vực II có PGS. TS Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện; TS. Phạm Thành Long – Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 60 học viên là các đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương Bảy, Khóa 12, Đảng ta xác định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng
Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng

Trong những năm qua, nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành các Nghị quyết nhằm tập trung đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa tại Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Việc quy hoạch cán bộ đã được tiến hành bài bản, khoa học, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho nhiệm vụ học tập. Đồng thời phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng, chủ động, sáng tạo tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trao đổi kinh nghiệm công tác gắn với thực tiễn của từng lĩnh vực, cơ quan, địa phương, đơn vị…

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 13/11 đến 17/11/2023, các học viên được tìm hiểu các chuyên đề: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Xử lý tình huống chính trị và điểm nóng chính trị - xã hội, thực tiễn và kinh nghiệm; Cải cách hành chính công theo tinh thần "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp"; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Tình hình công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh hiện nay; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021 – 2023; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đổi mới tư duy lập quy hoạch, kế hoạch và gợi mở cho địa phương; Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, các học viên còn đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch sau khóa học.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược cho các đồng chí được quy hoạch; trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác; nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới. Đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí học viên chuẩn bị kiến thức lý luận, năng lực thực tiễn, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của vị trí quy hoạch trong tương lai.