Phát huy truyền thống xã anh hùng

TỨ ĐỨC 06:09, 21/11/2023

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai) luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ một vùng núi rừng còn hoang sơ, đến nay diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày. 

Đảng bộ xã Đoàn Kết luôn chú trọng công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác 
phát triển đảng viên
Đảng bộ xã Đoàn Kết luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Đoàn Kết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, của tỉnh, của huyện. Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia học nghị quyết đạt kết quả cao. Việc thực hiện các chương trình hành động được triển khai đồng bộ từ Đảng bộ đến chi bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng bộ xã Đoàn Kết thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, bổ sung quy hoạch cán bộ. Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 6 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 2 đảng viên so với kế hoạch của năm. 

Cùng với đó, Đảng ủy xã Đoàn Kết thường xuyên quán triệt, phổ biến triển khai kế hoạch của Đảng ủy về xây dựng Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” dựa trên cơ sở những đặc thù, tính chất hoạt động của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở mỗi loại hình chi bộ. Việc xây dựng Mô hình “Chi bộ 4 tốt” làm cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tự giác, gương mẫu của đảng viên.

Đồng thời, việc thực hiện Mô hình 5 rõ gồm: “Rõ việc, rõ giải pháp, rõ người thực hiện, rõ thời gian, rõ hiệu quả” đã góp phần đưa địa phương khởi sắc từng ngày; từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; thay đổi lề lối, phong cách làm việc. Đặc biệt, Đảng bộ xã Đoàn Kết thực hiện Mô hình 5 rõ trong các lĩnh vực, như trong việc triển khai vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế đã đạt 97,3%; tỷ lệ hộ tham gia thu gom rác thải (có thu phí) đạt 99,06%...

Đảng bộ xã Đoàn Kết đã tăng cường, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ được phân công. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhất là trước những vấn đề khó khăn trong thực tiễn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là một xã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”; đến nay xã Đoàn Kết đã có nhiều đổi thay mọi mặt. Cuộc sống của người dân ổn định, ấm no, hạnh phúc; cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể người dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới, phát huy truyền thống hào hùng của mảnh đất Bà Gia từng là vùng căn cứ cách mạng và hậu phương quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Nhờ sự tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân trong xã nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Hiện nay, xã Đoàn Kết đang trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Điển hình như trong làm đường giao thông nông thôn tại công trình nâng cấp đường số 1 (Đá Bàn), xã Đoàn Kết đã vận động được 45/45 hộ dân hiến đất làm đường. Hay tại công trình nâng cấp đường số 2, Thôn 2, UBND xã phối hợp vận động được 44/44 hộ dân đồng ý hiến đất làm đường. 

Nếu như trước đây, cuộc sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn thì nay đã có thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích đạt 50,3 triệu đồng/ha. Cây công nghiệp dài ngày với diện tích trên 1.111 ha, gồm điều, cao su, sầu riêng đang là nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Với diện tích sầu riêng trên 573 ha, diện tích đang thu hoạch trên 328 ha, sản lượng đạt 5.286 tấn, nhiều người dân trồng sầu riêng ở địa phương hiện nay có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. 

Đồng chí Ka Hem - Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết cho biết: Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phát huy dân chủ, tăng cường công khai đối thoại với Nhân dân. Cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ luôn sâu sát, kịp thời, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chú trọng xây dựng, củng cố hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thu hút tập hợp đông đảo quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào cơ sở.