Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị điều chỉnh tổ chức biên chế tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

NGỌC NGÀ 20:31, 23/02/2024

(LĐ online) - Ngày 23/2, tại Trung đoàn Bộ binh 994 (Bộ CHQS tỉnh), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và đơn vị trực thuộc đối với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm  kiểm tra công tác chuẩn bị điều chỉnh tổ chức biên chế tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng
Thiếu tướng Trần Chí Tâm  kiểm tra công tác chuẩn bị điều chỉnh tổ chức biên chế tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm theo nội dung của quyết định. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, trên cơ sở đó có các quyết định điều động, bổ nhiệm chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo đúng chức danh biên chế và phù hợp với nguyện vọng cá nhân. Đối với các chức danh thừa, thiếu của các đơn vị sau khi tổ chức, biên chế lại, Bộ CHQS tỉnh sẽ cân đối điều chỉnh và đề nghị Quân khu bổ sung cũng như phân bổ chỉ tiêu đào tạo, chuyển loại năm 2024 và những năm tiếp theo. Công tác sắp xếp, bố trí doanh trại, nơi ăn ở, làm việc cũng như kiểm tra, rà soát, bổ sung, bàn giao quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất đối của các đơn vị sau khi sắp xếp, tổ chức lại được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện, điều chỉnh. Thiếu tướng Trần Chí Tâm đề nghị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung những ý kiến đóng góp mà đoàn đã chỉ ra; phân chia nhân sự về cơ quan, đơn vị phù hợp với chức danh, nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm, động viên, nắm bắt tâm tư tình cảm cũng như giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ sau khi thực hiện sáp nhập, điều chỉnh tổ chức, biên chế mới. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng, Đoàn, Hội đồng quân nhân, tổ chức quần chúng, sau đó nhanh chóng rà soát, xây dựng bổ sung nhiệm vụ; củng cố hệ thống sổ sách, văn kiện theo quy định.