Giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bảo Lộc

KHÁNH PHÚC 18:21, 10/07/2024

(LĐ online) - Ngày 10/7, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với UBND TP Bảo Lộc về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố trong 2 năm 2022 và 2023.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi giám sát

Đồng chí Phạm Triều – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi giám sát. Tham gia Đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thời gian qua, công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn TP Bảo Lộc quan tâm. Qua đó, UBND TP Bảo Lộc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa thành phố.

Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao. Công tác xử lý đơn cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đề xuất hướng giải quyết phù hợp đảm bảo các quy định của pháp luật.

UBND TP Bảo Lộc thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đạ tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Bảo Lộc phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Bảo Lộc phát biểu tại buổi giám sát

Trong 2 năm qua, UBND TP Bảo Lộc đã tiếp 367 lượt/490 công dân liên quan đến 367 vụ việc. Trong đó, tiếp dân thường xuyên là 145 lượt/185 công dân; Chủ tịch UBND thành phố tiếp định kỳ 36 kỳ, với 180 lượt/231 công dân; Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền tiếp 15 kỳ, với 42 lượt/74 công dân.

Qua công tác tiếp công dân, UBND TP Bảo Lộc đã tiếp nhận 33 vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến nhiều lĩnh vực như bồi thường giải phóng mặt bằng; bố trí tái định cư; cưỡng chế khắc phục hậu quả sai phạm; giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh biến động; ô nhiễm môi trường; tranh chấp đất đai và xây dựng công trình trái phép…

Trong 2 năm qua, UBND TP Bảo Lộc và các ngành chức năng đã tiếp nhận và xử lý 1.077 đơn thư, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 817 đơn thư đủ điều kiện xử lý, với 28 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo và 774 đơn kiến nghị, phản ánh.

rong tổng số đơn thư tiếp nhận đủ điều kiện có 272 đơn thuộc phẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, với 28 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo và 229 đơn kiến nghị, phản ánh.

Thông qua việc xử lý đơn thư, UBND TP Bảo Lộc đã ban hành 15 quyết định giải quyết khiếu nại (14 khiếu nại sai và 1 khiếu nại đúng một phần); 13 quyết định đình chỉ khiếu nại; 14 kết luận giải quyết tố cáo (3 kết luận tố cáo đúng và 11 kết luận tố cáo sai).

Đến hiện tại, UBND TP Bảo Lộc đã giải quyết xong 28/28 đơn khiếu nại và 15/15 đơn tố cáo.

Thành viên Đoàn giám sát
Thành viên Đoàn giám sát trao đổi những nội dung liên quan đến tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Bảo Lộc

Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND TP Bảo Lộc và các ngành chức năng thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong việc thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được quan tâm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại TP Bảo Lộc vẫn còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, UBND TP Bảo Lộc kiến nghị MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp với UBND thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường, xã trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kịp thời trao đổi thông tin cho UBND thành phố về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và Nhân dân để các cơ quan hành chính kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Qua đó, hạn chế đơn thư, đặc biệt là đơn thư vượt cấp, nguy cơ tạo thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Trao đổi, thảo luận tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân tại TP Bảo Lộc.

Đồng thời, trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến công tác tổ chức tiếp công dân; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư ở cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia hòa giải ở cơ sở…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều, đề nghị: UBND TP Bảo Lộc và các ngành chức năng địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát và khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo đúng quy định, yêu cầu; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.