Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho chức sắc tôn giáo

11:10, 29/10/2019

(LĐ online) - Ngày 29/10, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 60 chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

(LĐ online) - Ngày 29/10, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 60 chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2019. 
 
Đại diện Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ cung cấp kiến thức về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới
Đại diện Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ cung cấp kiến thức về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới
 
Các đại biểu chức sắc tham dự đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ; và tư tưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…
 
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các vị chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
 
NGUYỆT THU