Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

08:10, 21/10/2019

(LĐ online) - Chiều ngày 21/10, Trường Chính trị, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019.

(LĐ online) - Chiều ngày 21/10, Trường Chính trị, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019.
 
Tiến sỹ Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Hành chính Quốc gia tại Tây Nguyên phát biểu tại lễ khai giảng
Tiến sỹ Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Hành chính Quốc gia tại Tây Nguyên phát biểu tại lễ khai giảng
Đến dự lễ khai giảng có Tiến sỹ Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Hành chính Quốc gia tại Tây Nguyên; đồng chí Phan Văn Đa –Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. 
 
Tham gia lớp bồi dưỡng có 34 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Tại khóa học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 11 chuyên đề về các nội dung như: Chuyên đề báo cáo Phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu và thách thức đặt ra; Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của lãnh đạo; Năng lực lãnh đạo, quản lý sở; Giao tiếp và quan hệ với công chúng,...
 
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sỹ Lê Văn Từ khẳng định: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương là vô cùng cần thiết đối với các địa phương tại thời điểm hiện tại. Khóa học nhằm mục tiêu nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo quản lý cấp sở; trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có để giúp đội ngũ lãnh đạo cấp sở sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 
 
VIỆT QUỲNH