Công tác kiểm tra, giám sát trước yêu cầu nhiệm vụ mới

06:10, 16/10/2019

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019) và kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (18/10/1977 - 18/10/2019),...

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019) và kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (18/10/1977 - 18/10/2019), tiếp nối truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực từ những ngày đầu năm 2019 đã nỗ lực phấn đấu tạo những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát trước yêu cầu nhiệm vụ mới.
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Ngà
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Ngà
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã và đang tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết, kiên trì, tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Với quyết tâm chính trị cao, trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 134 tổ chức đảng và 80 đảng viên, giám sát 63 tổ chức đảng và 56 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 18 tổ chức đảng và 53 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 78 tổ chức đảng; giám sát 73 tổ chức đảng và 80 đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng 93 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 68 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 41 đảng viên bằng các hình thức, giải quyết khiếu nại kỷ luật của 1 đảng viên. Điều đó thể hiện quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp là dứt khoát, chặt chẽ trong việc xử lý cán bộ sai phạm; đồng thời, cho thấy quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, thấu tình, đạt lý, không có “vùng cấm”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ động tham mưu và tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật như Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; chủ động kiểm tra công tác cán bộ, việc kê khai tài sản... theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã xác định: “Kiên trì với quyết tâm chính trị cao nhất để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát hiện ra một số thiếu sót cơ bản trong một số hoạt động của các chi, đảng bộ. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên cần chấp hành nghiêm các quy định về kê khai tài sản, quản lý tài chính, tài sản, quản lý các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm công tác cán bộ. Từ đó, giúp cho nhiều tổ chức đảng và đảng viên có điều kiện sửa chữa, khắc phục.
 
Để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả với các nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát; các chi, đảng bộ tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
 
Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Tập trung vào những vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm. Xử lý nghiêm các sai phạm, không có “vùng cấm”, để tạo sức răn đe, ngăn ngừa sai phạm xảy ra từ khi mới manh nha.
 
Thứ ba, thực hiện linh hoạt, nhạy bén, vận dụng sáng tạo phương pháp kiểm tra, giám sát nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, quy trình của Đảng; thực hiện nhất quán, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan; phát huy dân chủ nội bộ, trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách. 
 
Thứ tư, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trưởng thành cả về mặt lượng lẫn mặt chất. Kế thừa, ổn định, giữ vững đạo đức cách mạng, luôn cập nhật thực tiễn, bổ sung thêm những kiến thức mới phù hợp, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu vì lợi ích chung.
 
Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Định kỳ, Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức các hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát.
 
DƯƠNG CÔNG HIỆP
- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy