Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

07:11, 27/11/2019

(LĐ online) - Ngày 27/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(LĐ online) - Ngày 27/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 2692 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Kế hoạch 96 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoach 121 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với Phòng Chính trị – Bộ chỉ huy và các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Qua hội nghị nhằm quán triệt cho cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung, quy trình công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; vận dụng cụ thể sát tình hình, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, bảo đảm chất lượng, đúng thủ tục, nguyên tắc và thời gian quy định.
 
NGUYỆT THU