Không tuyển mới "Viên chức trọn đời" từ ngày 1-7-2020

06:11, 26/11/2019

Với tỷ lệ 88,20% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức...

Với tỷ lệ 88,20% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đáng chú ý, trong các nội dung điều chỉnh của Luật Viên chức, Luật mới thông qua quy định kể từ ngày 1-7-2020, chỉ áp dụng hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với người được tuyển dụng làm viên chức.
 
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
 
Chiều 25-11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên làm việc.
 
Mở đầu phiên làm việc, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 
Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức trong dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung: về đối tượng là công chức; về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; về phương thức tuyển dụng công chức; về đánh giá công chức; về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.
 
Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức trong dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung: về thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới; về nội dung đánh giá viên chức.
 
Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử. Kết quả biểu quyết có 426/454 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 88,20% trên tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức gồm ba điều.
 
Trong đó, điều 1 của Luật quy định 22 nội dung được sửa đổi, bổ sung đối với Luật Cán bộ, công chức; điều 2 quy định 13 nội dung được sửa đổi, bổ sung đối với Luật Viên chức; điều 3 quy định hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2020.
 
Đáng chú ý, trong các nội dung điều chỉnh của Luật Viên chức, Luật mới thông qua quy định kể từ ngày 1-7-2020 sẽ thực hiện Hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với người được tuyển dụng làm viên chức, trừ một số trường hợp được quy định khác.
 
Các trường hợp viên chức vẫn thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn gồm: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2020; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; và các trường hợp được Chính phủ quy định chi tiết.
 
(Theo nhandan.com.vn)