Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tham gia họp tổ, thảo luận và cho ý kiến về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

05:11, 22/11/2019

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tham gia họp tổ, thảo luận và cho ý kiến về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tham gia họp tổ, thảo luận và cho ý kiến về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
 
Các đại biểu nhấn mạnh việc sớm ban hành luật là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cụ thể, với bối cảnh nguồn lực Nhà nước có hạn, đồng thời xuất hiện nhiều bất cập trong các loại hình đầu tư khác, Luật Đầu tư theo đối tác công tư chính là “chìa khóa” cho sự phát triển. Nhiều đại biểu cho rằng đầu tư theo phương thức đối tác công tư lâu nay chỉ thực hiện theo nghị định và luật liên quan như: Đất đai, Xây dựng... Nhà nước phải có 1 phương thức mang tính đồng hành bền vững bởi đây hầu hết là những dự án phức tạp, có quy mô đầu tư lớn, kéo dài. 
 
Dự thảo luật Đầu tư theo đối tác công tư (PPP) cũng quy định cụ thể cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu như áp dụng các biện pháp chia sẻ rủi ro về doanh thu trong khuôn khổ hợp đồng bao gồm điều chỉnh mức giá, phí hoặc thời hạn hợp đồng. Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm hơn khi tham gia các dự án cũng như lành mạnh hóa môi trường đầu tư. Điều quan trọng hơn là công tác giám sát cần chặt chẽ, đảm bảo cơ chế không bị lợi dụng, tạo kẽ hỡ cho mục đích xấu. Các đại biểu cũng cho rằng ban soạn thảo cần quan tâm đến khâu thẩm định dự án để chọn được dự án tốt, loại bỏ dự án tồi và có cơ chế bảo đảm, bảo lãnh cho nhà đầu tư dự án PPP. Đối với một số nội dung đã được quy định trong luật khác, tránh tạo thêm các điều khoản mới nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ về mặt pháp luật.
 
N.THU