Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX: Thông qua 17 nghị quyết

04:12, 07/12/2019

(LĐ online) - Chiều 7/12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã tiến hành phiên bế mạc với phần thông qua 17 dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nội dung quan trọng khác. 

[links()] (LĐ online) - Chiều 7/12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã tiến hành phiên bế mạc với phần thông qua 17 dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nội dung quan trọng khác. 
 
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh

 Tại kỳ họp, 100% ý kiến đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 17 dự thảo nghị quyết, bao gồm:
 
- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau: 
 

 

 


- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. 
 
- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Lâm Đồng năm 2020. 
 
- Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C. 
 
- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Lâm Đồng năm 2018. 
 
- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020.
 
- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  
 
- Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai thác khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương. 
 
- Nghị quyết về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng.  
 
- Nghị quyết bãi bỏ một phần khoản 2, phần thứ ba Đề án xã hội hóa y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016  của HĐND tỉnh.
 
- Nghị quyết về việc giao biên chế công chức năm 2020 cho các cơ quan hành chính tỉnh. 
 
- Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2020. 
 
- Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
 
- Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng bảng giá đất áp dụng của giai đoạn 2015 – 2019 và bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố. 
 
- Nghị quyết quy định mức đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người cai nguyện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh.  
 
- Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch đô thị Fi Nôm – Thạnh Mỹ  đến năm 2035.
 
- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu bế mạc kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu bế mạc kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận nhấn mạnh: Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Với sự đồng thuận và nhất trí cao của đại biểu, HĐND tỉnh cho ý kiến và thống nhất thông qua 17 nghị quyết; trong đó, có 7 nghị quyết quy phạm pháp luật.
 
Kỳ họp của chúng ta rất vinh dự đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng và sâu sắc; HĐND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đạt và vượt các nhiệm vụ đã đề ra.
 
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận khẳng định: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ và của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với chủ đề năm 2020 là “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10”, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. 
 
Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực thi nhiệm vụ để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. 
 
Đề nghị các ngành, các địa phương sớm có kế hoạch triển khai cụ thể và có các giải pháp tích cực, đồng bộ với tinh thần chủ động, sáng tạo với quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
 
Các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định; bám sát cơ sở, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tế đời sống xã hội để phản ánh và kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
 
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các thành viên của MTTQ tiếp tục phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, tham gia giám sát và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp chính quyền.
 
Nhân dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận kêu gọi toàn thể toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững - xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX:
 
https://youtu.be/9pXMSd-BvgM
 
 
NGUYỆT THU - VĂN BÁU