Đam Rông: Chú trọng công tác cán bộ để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

06:12, 25/12/2019

Trong suốt nhiệm kỳ qua, 2019 là năm đặc biệt. Đây không chỉ là năm nước rút trong thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ mà còn là thời điểm mà công tác xây dựng Đảng...

Trong suốt nhiệm kỳ qua, 2019 là năm đặc biệt. Đây không chỉ là năm nước rút trong thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ mà còn là thời điểm mà công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương nói chung và Đam Rông nói riêng đặc biệt chú trọng tới công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.
 
Việc thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị là một trong những yếu tố giúp Đam Rông thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: H.My
Việc thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị là một trong những yếu tố giúp Đam Rông thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: H.My
 
Trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã chú trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đó là giải pháp để địa phương nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận các hội nghị Trung ương lần thứ 8, 9, 10, 11 (khóa XII). Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Điều này được thể hiện rõ qua Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Qua đó, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện.
 
Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy, đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 1.679 đảng viên đang sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, có 11 đảng bộ cơ sở với 121 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Cũng theo đánh giá của cơ quan này về công tác tổ chức, cán bộ, ngay từ đầu năm, Đam Rông đã thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với loại hình, chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó xác định rõ nội dung và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Đam Rông đã hoàn thành việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban, tổ giúp việc.
 
Để công tác cán bộ đạt hiệu quả cao nhất, Đam Rông chọn giải pháp thực hiện chặt chẽ các chương trình kiểm tra, giám sát. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra đối với 9 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát đối với 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 6 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 4 tổ chức đảng đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng đối với 10 tổ chức đảng. Kết quả có 23 đảng viên bị thi hành kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo. Nội dung vi phạm liên quan đến việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm Luật Lâm nghiệp…
 
Cùng với đó, việc thực hiện công tác cán bộ và quản lý cán bộ cũng được chú trọng. Lãnh đạo huyện Đam Rông cho biết, địa phương này đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với các đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đầu năm đến nay, Đam Rông đã điều động 5 đồng chí, bổ nhiệm lại 5 đồng chí, không bổ nhiệm lại 2 đồng chí; giới thiệu bầu bổ sung chức danh Bí thư Huyện đoàn. Thường trực Huyện ủy Đam Rông đã thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 18 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 14 lượt cán bộ khối ngành dọc.
 
Việc thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị là tiền đề vững chắc để Đam Rông tiến tới đại hội. Đồng thời đó cũng là một trong những yếu tố giúp Đam Rông thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Những con số như tổng giá trị sản xuất tăng 11,6% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách ước đạt trên 43 tỷ đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 12,06%, giảm 7,16%... đã minh chứng cho điều đó.
 
Tuy vậy, khi năm 2019 khép lại, lãnh đạo địa phương này cũng đã nhìn nhận rõ những vấn đề còn tồn tại. Trong đó, đặc biệt phải kể đến việc năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa cao. Việc tỉ lệ đảng viên xin ra khỏi Đảng, bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên có chiều hướng tăng là vấn đề đáng báo động. Việc sắp xếp bộ máy chưa thực sự thuận lợi. Công tác cải cách hành chính còn nhiều tồn tại. Đặc biệt là tinh thần, thái độ của một bộ phận cán bộ chưa thực sự làm người dân hài lòng. Qua đó, việc nhìn rõ những vấn đề còn tồn tại, chính quyền huyện Đam Rông cần tiếp tục có những bước đi phù hợp nhằm khắc phục triệt để từng hạn chế để củng cố niềm tin của người dân.
 
HOÀNG MY