Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy

04:12, 03/12/2019

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ với thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 
 
1. Thành phần: 
 
- Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp.
 
- Các đồng chí: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.
 
 
2. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 05/12/2019.
 
3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 03, đường Chu 
Văn An, Phường 3, Thành phố Đà Lạt).