Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết phong trào thi đua năm 2019

06:12, 20/12/2019

(LĐ online) - Ngày 18/12, tại huyện Lâm Hà, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019...

(LĐ online) - Ngày 18/12, tại huyện Lâm Hà, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Quốc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Hoàng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, các đồng chí thường trực, ủy viên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết phong trào thi đua
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết phong trào thi đua
 
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phong trào thi đua của ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh. Năm 2019, bám sát được nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã ra sức thi đua, phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật; các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phần lớn vượt chỉ tiêu thi đua đề ra. Ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, tích cực, chủ động, quyết liệt trong việc nắm tình hình, quyết định và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm qua đó củng cố từng bước, làm trong sạch nội bộ, đấu tranh quyết liệt với các biểu hiện tham nhũng và tiêu cực, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm. Đồng thời, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do cấp uỷ giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Theo đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 917 tổ chức, 4.339 đảng viên; giám sát chuyên đề 402 tổ chức, 1.237 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 26 tổ chức và 74 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 339 tổ chức, 827 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 596 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 94 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng 55 tổ chức. Toàn đảng bộ thi hành kỷ luật 01 tổ chức và 189 đảng viên, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc và trình tự, thủ tục.
 
Cũng tại Hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và phòng trào thi đua năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh năm 2020.
 
TRẦN HUY PHONG