Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác góp ý xây dựng luật năm 2020

05:02, 13/02/2020

(LĐ online) - Chiều 13/2, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai công tác góp ý xây dựng luật năm 2020 với sự chủ trì của ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách và đông đảo các thành viên tổ tư vấn chính sách pháp luật của Đoàn ĐBQH và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

(LĐ online) - Chiều 13/2, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai công tác góp ý xây dựng luật năm 2020 với sự chủ trì của ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách và đông đảo các thành viên tổ tư vấn chính sách pháp luật của Đoàn ĐBQH và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
 
Đoàn ĐBQH Lâm Đồng triển khai công tác góp ý xây dựng luật năm 2020
Đoàn ĐBQH Lâm Đồng triển khai công tác góp ý xây dựng luật năm 2020
 
Căn cứ Nghị quyết số 78 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Đoàn ĐBQH Lâm Đồng dự kiến sẽ tổ chức các hội thảo, hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020 và kỳ họp thứ 10 dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, nhằm đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.
 
Các dự án luật sẽ tập trung góp ý xây dựng phục vụ kỳ họp thứ 9 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên; Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Phòng chống thiên tai và Luật đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021…
 
Các đại biểu góp ý kiến để công tác xây dựng luật đạt chất lượng, sát thực tiễn
Các đại biểu góp ý kiến để công tác xây dựng luật đạt chất lượng, sát thực tiễn
 
Tại hội nghị, các đại biểu góp ý kiến nghị với Đoàn ĐBQH cần có thông tin phản hồi, đánh giá ý kiến góp ý đã được tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào các dự án luật; nên có đánh giá sơ kết, tổng kết về những kết quả xây dựng luật, góc độ tư vấn, tham mưu cho Đoàn ĐBQH; nên mời những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu với mỗi lĩnh vực, dự án luật để các cuộc góp ý, xây dựng luật đạt chất lượng, yêu cầu đề ra, góp phần chung vào quá trình xây dựng pháp luật Việt Nam sát với thực tiễn, địa phương để pháp luật ngày càng đi vào cuộc sống.
 
NGUYỆT THU