Đức Trọng: Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020

06:03, 04/03/2020

UBND huyện Đức Trọng vừa phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020, với sự tham gia của 60 học viên của khóa học.

UBND huyện Đức Trọng vừa phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020, với sự tham gia của 60 học viên của khóa học.
 
Trong thời gian học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức về các kỹ năng cơ bản của lãnh đạo cấp phòng như: Quản lý và lãnh đạo cấp phòng; cập nhật và áp dụng pháp luật trong thực tiễn công tác; tham mưu, quản lý và phát triển nhân sự; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng… Khóa học còn trang bị cho học viên những kiến thức, những kỹ năng về điều hành công việc hiệu quả đồng thời phát huy tốt được tư duy của người quản lý; áp dụng kỹ năng quản lý, giám sát, đồng thời tăng cường việc giao quyền, giao việc cho cấp dưới làm việc hiệu quả. Các kỹ năng lãnh đạo, quản lý này đều gắn liền với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là một trong những căn cứ khi xem xét điều kiện để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
 
Lớp học sẽ kết thúc vào ngày 19/4/2020. Các học viên tham dự đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu, điều kiện của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ cuối khóa theo quy định.
 
N.MINH