Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2020

08:03, 03/03/2020

(LĐ online) - Chiều 3/3, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502) đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020 và kế hoạch tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh. 

(LĐ online) - Chiều 3/3, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502) đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020 và kế hoạch tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh và Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 
 
Hội nghị đã thông qua Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh tiếp tục phối hợp nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng trong quần chúng Nhân dân; kịp thời đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận đi vào thực chất, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, CNVC, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Bên cạnh đó, thời gian tới Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh cũng sẽ chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo 502 cũng sẽ tăng cường phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách với người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, hộ nghèo trên địa bàn…
 
Về đợt công tác dân vận tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh đã được triển khai thực hiện từ tháng 11/2019, đến nay, Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân xã Gia Bắc, Di Linh. Trong đó, có nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cụ thể, có 09 căn nhà hỗ trợ người dân đã được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí là 785 triệu đồng (trong đó kinh phí được hỗ trợ 460 triệu đồng, kinh phí đối ứng là 325 triệu đồng). Hiện nay, Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh cũng đang tiếp tục triển khai và khảo sát làm nhà ở cho 12 hộ gia đình trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị cũng đang phối hợp triển khai xây dựng, đào 18 giếng nước hỗ trợ người dân Gia Bắc. Ngoài ra, nhiều nội dung, công trình, phần việc khác cũng đang được Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh tiếp tục phối hợp khảo sát, triển khai thực hiện để hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Gia Bắc.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã đánh giá cao chương trình phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 502 thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tới như: Tiếp tục tăng cường nắm tình hình tư tưởng Nhân dân để phản ánh kịp thời; phối hợp thực hiện tốt Năm Dân vận khéo năm 2020; nghiên cứu, bố trí thời gian hợp lý để triển khai hiệu quả các hoạt động, tránh tập trung đông người để phòng chống dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, vận động các nhà tài trợ để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; nỗ lực cố gắng hoàn thành các công trình, phần việc, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 
 
DUY DANH