Phát triển đảng trong vùng đồng bào có đạo

06:04, 24/04/2020

Là một địa phương có đông đồng bào theo đạo Công giáo (Thiên chúa), nên thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Thạnh (Đức Trọng) thường xuyên quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn...

Là một địa phương có đông đồng bào theo đạo Công giáo (Thiên chúa), nên thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Thạnh (Đức Trọng) thường xuyên quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn. Từ đó, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Nhiều quần chúng ưu tú là tín đồ Công giáo ở Bình Thạnh đã vinh dự được kết nạp  vào hàng ngũ của Đảng.
Nhiều quần chúng ưu tú là tín đồ Công giáo ở Bình Thạnh đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Uyên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh cho biết, toàn xã Bình Thạnh hiện nay có hơn 1.710 hộ dân với hơn 7.278 nhân khẩu, trong đó có 98% dân số theo đạo Công giáo. Do đặc thù của địa phương với những nguyên nhân khác nhau nên thời gian qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Do đó, Đảng ủy xã Bình Thạnh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng với nhiều cách làm sáng tạo để chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Trong đó, quan tâm, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng trong đồng bào có đạo trên địa bàn. Qua đó, nhằm đảm bảo tính kế thừa, bổ sung và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 
Để thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy xã Bình Thạnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, mặt trận và các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ ngày càng hiểu rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể tại địa phương thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua để thông qua hoạt động thực tiễn phát hiện ra những hạt nhân ưu tú, nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Đặc biệt chú trọng phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên và lực lượng cốt cán ở thôn như trưởng, phó thôn, người làm công tác mặt trận, công an viên, lực lượng dân quân tự vệ ở thôn, bộ đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương… 
 
Đảng ủy xã Bình Thạnh cũng giao cho các chi bộ trực tiếp giáo dục, quản lý và giúp đỡ quần chúng ưu tú có mục tiêu, lý tưởng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy xã quán triệt đầy đủ các chỉ thị phát triển đảng cho các cán bộ, đảng viên và xác định vai trò của các chi bộ về công tác phát triển đảng. Trong các buổi lễ kết nạp đảng viên mới, các chi bộ tại địa phương cũng đã mời các quần chúng ưu tú tham dự để họ thấy được sự vinh dự, tự hào và không ngừng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Thạnh tổ chức giao ban với các bí thư chi bộ, trong đó có nội dung báo cáo rõ kết quả phấn đấu, rèn luyện của các quần chúng ưu tú ở chi bộ. Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên trao đổi với các chi bộ và các tổ chức, mặt trận, đoàn thể địa phương và nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng, động cơ phấn đấu của những quần chúng, đoàn viên, hội viên thuộc nguồn phát triển đảng, từ đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn.
 
Thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Thạnh cũng luôn chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán vùng đồng bào có đạo Công giáo trên địa bàn. Qua đó, bố trí những người có đạo vào các vị trí cán bộ xã, đại biểu HĐND, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, ban đoàn kết công giáo, bí thư chi bộ, trưởng thôn… Từ đó, họ có điều kiện phát huy vai trò của mình, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”; kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình cơ sở, cùng với đồng bào Công giáo đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã Bình Thạnh xác định đội ngũ cốt cán cũng là “cánh tay đắc lực” trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên, hội viên. Đảng ủy xã chỉ đạo lấy việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị là cơ sở nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Qua đó, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo để phát hiện những quần chúng ưu tú, tham mưu, đề xuất kịp thời, thiết thực với các cấp ủy để tổ chức đảng xem xét kết nạp.
 
“Với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả trong công tác tạo nguồn phát triển đảng, 5 năm qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh đã kết nạp được 33 đảng viên mới là người theo đạo Công giáo. Đặc biệt có một số đảng viên là con các chức sắc, chức việc trong giáo xứ, giáo họ. Số đảng viên mới kết nạp nhìn chung có chất lượng cao, hàng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Bình Thạnh đã hạn chế được việc cử cán bộ, đảng viên xuống sinh hoạt ở những chi bộ nông thôn có quá ít đảng viên như những năm trước. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện nay, toàn Đảng bộ xã Bình Thạnh có 9 chi bộ cơ sở, trong đó có 4 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ công an với 102 đảng viên đang sinh hoạt, trong đó hơn 87% đảng viên là tín đồ Công giáo”, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh Nguyễn Thị Xuân Uyên cho biết thêm. 
 
DUY NGUYỄN