Đại hội Đảng bộ Sở Y tế Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:05, 20/05/2020

(LĐ online) - Đảng bộ Sở Y tế Lâm Đồng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 18/5...

(LĐ online) - Đảng bộ Sở Y tế Lâm Đồng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 18/5. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới với 7 đồng chí; BSCKII Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Bí thư Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ mới.
 
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đảng bộ Sở Y tế có 7 Chi bộ trực thuộc với 54 đảng viên; trong đó có 21 đảng viên nữ; 26 đồng chí trình độ chuyên môn sau Đại học, 11 đồng chí trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 20 đồng chí trình độ Trung cấp lý luận chính trị.
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Y tế Lâm Đồng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động; xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc, các đoàn thể vững mạnh, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. 
 
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác y tế, dân số, pháp y, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch. Mạng lưới y tế được củng cố, hoàn thiện và tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, tuyến xã. Hiện nay, toàn ngành có 24 cơ quan, đơn vị (giảm 17 đơn vị so với năm 2015). Đến nay, 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn có trang thiết bị cơ bản theo quy định của Bộ Y tế và có 139/142 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế đã đạt ngang bằng với toàn quốc và cao hơn nhiều so với các tỉnh có cùng điều kiện kinh tế - xã hội với tỉnh Lâm Đồng. 
 
Công tác y tế dự phòng đã đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe.
 
Công tác khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực về y đức, giao tiếp, ứng xử; chất lượng bệnh viện được nâng cao; công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt trên 100%; tỉ lệ chuyển viện giảm tránh được tốn kém cho người bệnh và gia đình người bệnh. Triển khai hiệu quả các đề án 1816 trong việc tiếp nhận kỹ thuật cao của tuyến trên và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới được triển khai thực hiện từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã; triển khai thực hiện bệnh viện vệ tinh, kế hoạch phát triển bác sĩ theo nguyên lý y học gia đình; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và phòng bệnh. Thực hiện tốt chỉ thị về nâng cao y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực về tinh thần thái độ phục vụ, cải thiện chất lượng chuyên môn, cung cấp kịp thời và đáp ứng cơ bản các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở khám chữa bệnh; từng bước thực hiện công bằng trong việc hưởng thụ các dịch vụ y tế thông qua chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi. 
 
Lãnh đạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế Lâm Đồng đã đạt được kết quả quan trọng. Nhân lực ngành y tế tỉnh tăng về số lượng và chất lượng. Đến 31/12/2019 toàn ngành có 4.896 người, số cán bộ có trình độ sau đại học ngày càng tăng. Đội ngũ y, bác sĩ có mặt ở 147/147 xã, phường, thị trấn; 100% thôn bản thuộc xã trên địa bàn tỉnh có nhân viên y tế hoạt động; 83,6% xã, phường, thị trấn có bác sỹ hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân tăng từ 6,9% năm 2015 lên 7,8% năm 2019. Tỷ lệ dược sĩ/vạn dân tăng từ 0,65% năm 2015 lên 0,9% năm 2019.
 
Đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm theo đúng hướng dẫn và quy trình do cấp trên đề ra, đảm bảo đúng thực chất, có tác dụng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Từ năm 2015 đến năm 2020 có 100% các Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 24 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 95% trở lên đảng viên, công chức được học tập, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, 95% trở lên công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trong đó, có 15% trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng, kết nạp từ 5 đảng viên trở lên. Xây dựng Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu 100% đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm xây dựng từ 1 tập thể và 2 cá nhân trở lên là gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 7 đồng chí; BSCKII Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ mới. 
 
AN NHIÊN