Đảng bộ Agribank Lâm Đồng Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư

05:05, 16/05/2020

(LĐ online) - Ngày 16/5, Đảng bộ Agribank Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) với chủ đề "Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chi nhánh hoạt động an toàn - hiệu quả". Đây là Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư.

(LĐ online) - Ngày 16/5, Đảng bộ Agribank Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) với chủ đề “Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chi nhánh hoạt động an toàn - hiệu quả”. Đây là Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư.
 
Đồng chí Trần Tưởng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chúc mừng và tặng hoa tại Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy
Đồng chí Trần Tưởng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chúc mừng và tặng hoa tại Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy
 
Toàn Đảng bộ Agribank Lâm Đồng gồm 112 đảng viên, có tuổi Đảng cao nhất là 34 năm và thấp nhất là 1 năm, đã gặt hái những thành quả rất đáng tự hào về các chỉ tiêu huy động vốn, dư nợ đầu tư cho nền kinh tế, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ, thu dịch vụ ngoài tín dụng… Diễn văn khai mạc do đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Lâm Đồng, nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo, hiệu quả”, thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong toàn nhiệm kỳ.
 
Báo cáo của Đại hội cho biết: 5 năm qua, mặc dù có sự chia tách khiến hoạt động của Đảng bộ có sự biến động, nhưng cùng với sự nỗ lực trong quá trình tái cơ cấu của toàn Đảng bộ, Agribank Lâm Đồng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch trụ sở chính giao. Các chỉ tiêu về tài chính luôn vượt kế hoạch và đảm bảo thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội luôn được quan tâm, chú trọng, khẳng định vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị. 
 
Trong nhiệm kỳ XVII, Agribank Lâm Đồng có sự chia tách thành Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II, vì vậy, số liệu kinh doanh trong toàn nhiệm kỳ chia làm 2 giai đoạn là giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2017-2019. Trong giai đoạn 2015-2016, vốn huy động tăng bình quân 16,09% mỗi năm, dư nợ tăng 17,54%/năm, thu dịch vụ ngoài tín dụng tăng 9,88%/năm; giai đoạn 2017-2019, vốn huy động tăng bình quân 13,76% mỗi năm, dư nợ tăng 18,69%/năm, thu dịch vụ ngoài tín dụng tăng 26,4%/năm; lợi nhuận hàng năm đều vượt kế hoạch… 
 
Đảng bộ Agribank Lâm Đồng đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2015, “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” các năm 2016, 2017, 2018 và “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019; 11 lượt Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…; các tổ chức chính trị xã hội 5 năm liền đạt các danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”, “Tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc”, “Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh”.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Tưởng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Agribank Lâm Đồng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đảng bộ Agribank phải chú trọng trong thời gian tới khi nền kinh tế địa phương nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng vẫn còn khó khăn; lĩnh vực kinh doanh tiền tệ có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tổ chức tín dụng. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đòi hỏi Đảng ủy phải có nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh… Đại hội Agribank Lâm Đồng là đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Cấp ủy. Việc thí điểm nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu trong bầu cử, góp phần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, các đại biểu về dự Đại hội hãy đem hết khả năng và tinh thần trách nhiệm để đóng góp vào thành công chung của Đại hội.
 
Các tổ chức chính trị và các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Agribank đã trình bày các tham luận khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; quyết định thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác xây dựng Đảng. Đảng viên luôn vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các phong trào và xây dựng cơ quan…
 
Đại hội Đảng bộ Agribank Lâm Đồng tổ chức bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) với 11 thành viên trúng cử. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Giám đốc Agribank Lâm Đồng được đề cử chức danh Bí thư Đảng ủy và trúng cử với 100% phiếu bầu. Đại hội cũng trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025).
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank Lâm Đồng khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) cùng các đại biểu cấp trên tại Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank Lâm Đồng khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) cùng các đại biểu cấp trên tại Đại hội
 
Phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy Agribank Lâm Đồng, khẳng định: Đại hội là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ và nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng trong từng cán bộ đảng viên của Đảng bộ Agribank Lâm Đồng.
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Agribank Lâm Đồng cũng kêu gọi toàn thể đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Agribank Lâm Đồng phát huy ý chí, khát vọng, trí tuệ và nhiệt huyết, chung sức, đồng lòng, chủ động trong công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và xây dựng thương hiệu Agribank ngày càng phát triển bền vững.
 
LÊ HOA