Đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính cho hoạt động của lực lượng vũ trang

04:06, 30/06/2020

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảm bảo thường xuyên, đột xuất cho hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh đó chính là công tác tham mưu hậu cần, tài chính...

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảm bảo thường xuyên, đột xuất cho hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đó chính là công tác tham mưu hậu cần, tài chính. 5 năm qua, Đảng bộ Phòng Hậu cần - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ này, nhất là trong đợt tham gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Có được những kết quả nổi bật đó là nhờ sự lãnh, chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và trực tiếp là lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Hậu cần, đã phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, kỷ luật để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 
BCH Đảng bộ Phòng Hậu cần ra mắt đại hội
BCH Đảng bộ Phòng Hậu cần ra mắt đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phòng Hậu cần đã quán triệt, tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản các nội dung, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Ngoài thực hiện tốt công tác hậu cần, nhiệm vụ huấn luyện cũng đã được thực hiện theo kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, gắn xây dựng, quản lý đội ngũ đảng viên với xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, xây dựng nền nếp chính quy gắn với duy trì kỷ luật. Các phong trào thi đua quyết thắng được được đẩy mạnh, Cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng tiếp tục được triển khai có hiệu quả... 
 
Cụ thể, trong lãnh đạo đảm bảo quân nhu, Đảng ủy đã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định. Các đơn vị đã trích từ nguồn thu đưa vào ăn thêm, nâng cao đời sống cho bộ đội, đảm bảo chế độ, chính sách tiền lương, thưởng bình quân tăng 38% so với nhiệm kỳ trước (2010 - 2015). Thực hiện bảo đảm quân trang dự bị động viên, dân quân tự vệ, cấp phát quân trang kịp thời, đúng chủng loại, đúng cỡ số và chất lượng. Tăng gia sản xuất, làm kinh tế luôn đạt và vượt chỉ tiêu...
 
Về công tác Quân y, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe. Cụ thể như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng theo đúng quy định, thực hiện tốt trong phối hợp khám sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra. Phối hợp với các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí đạt kết quả tốt. Lãnh đạo Bệnh xá H32 thực hiện tốt công tác điều trị, nhất là trong dịp phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua và trong giai đoạn tiếp theo. Đảm bảo tốt nhất công tác cấp cứu, thu dung, điều trị kịp thời, không để xảy ra sai sót trong quá trình cấp cứu, điều trị bệnh.
 
Lãnh đạo công tác doanh trại đảm bảo tốt theo yêu cầu đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”. Hoàn thành xây dựng 147 trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn với kinh phí 66,7 tỷ đồng. Sửa chữa, chỉnh trang doanh trại tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đảm bảo xanh - sạch - đẹp.
 
Song song với những nhiệm vụ trên, thời gian qua, Đảng ủy Phòng Hậu cần còn thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị áp dụng nhiều hình thức và biện pháp thực hiện tiết kiệm. Cụ thể như thực hiện tiết kiệm trong chất đốt, một số đơn vị tận dụng củi khô, vỏ cà phê, tự túc được chất đốt và nhập sản phẩm từ tăng gia sản xuất với giá rẻ hơn 20 - 30% so với giá thị trường, qua đó cũng góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn ngân sách. Bên cạnh đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn tại cơ quan Bộ CHQS, luân phiên lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, tăng nguồn thu cho cơ quan. Lãnh đạo Trạm khách T18 tổ chức kinh doanh đúng pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong kinh doanh, phục vụ tốt các đoàn khách nội bộ nghỉ dưỡng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu nộp chỉ tiêu cho Bộ CHQS tỉnh theo đúng quy định. Lãnh đạo Chi bộ Ban quản lý rừng Tà Nung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tổ chức tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ phòng chống cháy rừng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng.
 
Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhận định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phòng Hậu cần đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong đó, đã cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình cụ thể để toàn Đảng bộ Phòng Hậu cần thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện, có tính đồng bộ cao. Công tác tham mưu bảo đảm hậu cần, tài chính có nhiều tiến bộ, nhất là trong tăng gia sản xuất tập trung, xây dựng cơ bản. Đến nay, các công trình quy mô lớn đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng thời đảm bảo việc đầu tư cho tái sản xuất. Công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Phòng vững mạnh toàn diện được Đảng ủy chú trọng quan tâm. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ làm việc, tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đặc biệt, trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần đã cùng với tập thể Bộ CHQS tỉnh thực hiện rất tốt công tác hậu cần với nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thắng lợi trong các đợt cao điểm phòng, chống dịch, đạt yêu cầu đề ra, được Tỉnh ủy, Quân khu ghi nhận, đánh giá rất cao.
 
NGUYỆT THU