Ban Chỉ đạo 35 huyện Đức Trọng triển khai nhiệm vụ năm 2021

05:12, 29/12/2020

(LĐ online) - Chiều 29/12, Huyện ủy Đức Trọng tổ chức tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35  năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

(LĐ online) - Chiều 29/12, Huyện ủy Đức Trọng tổ chức tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35  năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo 35 Huyện Đức Trọng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong đó, đã kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những thông tin luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thông tin xấu trên mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường các hoạt động vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Ông Võ Văn Hải – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Trọng, trao giấy khen cho các tập thể
Ông Võ Văn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Trọng, trao giấy khen cho các tập thể
 
Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm bắt tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng của đội ngũ đảng viên, Nhân dân trên địa bàn huyện. Nhờ đó, Ban Chỉ đạo đã cung cấp thông tin cho Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời định hướng tư tưởng, ngăn chặn các vụ việc phức tạp, nhạy cảm.
 
Về công tác xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chỉ đạo duy trì hoạt động 2 trang facebook huyện Đức Trọng, Tuổi trẻ Đức Trọng Lâm Đồng và Cổng thông tin điện tử Đức Trọng. Trong năm 2020, các trang mạng xã hội trên đã viết và chia sẻ trên 570 bài với trên 4.416 lượt chia sẻ, hơn 70.880 lượt thích và 433 lượt bình luận. 
 
Ông Võ Văn Hải – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức  Trọng, trao giấy khen cho các cá nhân
Ông Võ Văn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Trọng, trao giấy khen cho các cá nhân
 
Ban Chỉ đạo 35 cũng đã tăng cường công tác tham mưu bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn chặn, phản bác các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc dư luận quan tâm không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin, an ninh mạng được tăng cường. Lực lượng Công an huyện đã tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công an xã, thị trấn nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội nói chung.
 
Hội nghị đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhà nước; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trước những vấn đề lớn trong nước và địa phương; thực hiện nghiêm túc lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao chất lượng của lực lượng cốt cán ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc...
 
Tại hội nghị, 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 đã được biểu dương, khen thưởng.
 
N.MINH