Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021

08:12, 31/12/2020

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ...

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ với nội dung như sau:
 
1. Thành phần:
 
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì buổi tiếp.
 
- Các đồng chí: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.
 
2. Thời gian: 
 
Bắt đầu lúc 08h00, ngày 05 tháng 01 năm 2021 (Thứ 3).
 
3. Địa điểm: 
 
Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 03, đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt).