Nâng cao chất lượng chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

06:12, 30/12/2020

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên được triển khai tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên được triển khai tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đã phát huy được trí tuệ của đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị. 
 
Trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tập thể thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục
Trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tập thể thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục
 
Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, thời gian qua, việc triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện đồng bộ, có chiều sâu. Đa số cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng có sự đầu tư, nghiên cứu để vận dụng hợp lý các nội dung vào quá trình sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, trong năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 và thực hiện việc giãn cách xã hội theo chủ trương chung nên việc sinh hoạt chi bộ gặp nhiều khó khăn, có nơi việc sinh hoạt bị gián đoạn nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nội dung và chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trong Đảng bộ Khối. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, liên tục trong hai năm qua, hàng tháng các tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công thành viên dự sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; đồng thời, tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, quy trình sinh hoạt chi bộ, để kịp thời hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả. Theo kết quả đánh giá chung của các tổ công tác, các chi bộ đều sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế hoạt động của chi bộ.
 
Trong quá trình tổ chức sinh hoạt, các chi bộ đã chuẩn bị nội dung sinh hoạt nghiêm túc. Nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ đều được cấp ủy bàn bạc thảo luận, thống nhất trước khi đưa ra sinh hoạt chi bộ. 
 
Trước khi sinh hoạt, chi ủy đã thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và đột xuất, để chủ động sắp xếp công việc và có sự nghiên cứu nội dung trước khi tham gia sinh hoạt. Để sinh hoạt có hiệu quả, đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nội dung, chương trình theo đúng hướng dẫn, có sự phân công cho cấp ủy viên, đảng viên thực hiện một số nội dung. Trong sinh hoạt chi bộ, thông qua dự thảo báo cáo do cấp ủy trình bày, chi bộ thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tới, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của từng đồng chí. 
 
Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được các chi bộ trong Khối thực hiện đảm bảo theo quy định. Đặc biệt, năm 2020 là năm chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên trong sinh hoạt các chi bộ đã dành nhiều thời gian để đảng viên tham gia góp ý, thảo luận xây dựng văn kiện và công tác nhân sự đại hội cấp mình, cũng như góp ý văn kiện cấp trên. Việc sinh hoạt nội dung về đại hội Đảng các cấp đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, tập trung được trí tuệ tập thể và tâm huyết của từng cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, nhằm đưa ra phương hướng và những nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới; qua đó, góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức đảng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trong Khối. Sau đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên tiếp tục tham gia góp ý quy chế làm việc của chi bộ, cấp ủy, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ triển khai tập trung vào các vấn đề như: Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức, nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn; thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; các nội dung liên quan đến công tác cán bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên… Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt hàng tháng và chuyên đề của các chi bộ kỹ lưỡng, liên quan đến những vấn đề các đảng viên quan tâm nên đã khơi gợi được nhiều ý kiến thảo luận. Trong đó có nhiều ý kiến góp ý nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Bên cạnh đó, việc đồng hành thường xuyên của các tổ công tác Đảng ủy Khối với nhiều nhận xét, góp ý, đánh giá về nội dung, quy trình, cách thức tổ chức, điều hành và chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, đã giúp các chi bộ trong Khối sinh hoạt tránh hình thức, rườm rà, lúng túng, đi thẳng, đi sâu vào các nội dung sinh hoạt, giải quyết được những vấn đề mà đảng viên quan tâm, nâng cao được vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã xác định được những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận, bớt dàn trải, chung chung, ít tập trung thảo luận về công việc chuyên môn, trong sinh hoạt đã chú trọng đánh giá sâu về vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Từ nhận thức được tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức, quản lý giáo dục đảng viên, các cấp ủy cũng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện sự lãnh đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng. 
 
Có thể nói, việc chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đã từng bước nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; song vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ ra rõ những hạn chế còn tồn tại để xây dựng kế hoạch, thực hiện các nội dung, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong năm tiếp theo.
 
Tính đến 30/11/2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (32 đảng bộ cơ sở, 36 chi bộ cơ sở, 206 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Tổng số đảng viên 2.712 đồng chí; trong đó, nữ 1.056 đồng chí; dân tộc thiểu số 65 đồng chí; đoàn viên, thanh niên 218 đồng chí; đảng viên có đạo 265 đồng chí.
 
HOÀNG MY