Đảng bộ Gia Viễn - điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05

06:10, 27/10/2021

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ xã Gia Viễn (Cát Tiên) đã triển khai thực hiện có hiệu quả...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Gia Viễn (Cát Tiên) đã triển khai thực hiện có hiệu quả những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống, sinh hoạt hàng ngày và có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 
 
Người dân xã Gia Viễn sôi nổi tham gia thực hiện mô hình tuyến đường hoa nông thôn
Người dân xã Gia Viễn sôi nổi tham gia thực hiện mô hình tuyến đường hoa nông thôn
 
Đảng bộ xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên hiện có 14 chi bộ với 189 đảng viên. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Viễn luôn coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 
 
Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Gia Viễn cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được Ban Chấp hành Đảng bộ xã đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ để giáo dục, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân và lấy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ nên đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn. 
 
Điểm nổi bật từ việc học tập, Đảng bộ xã đã áp dụng việc làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. 
 
Nếu Cát Tiên là vựa lúa của Lâm Đồng, thì Gia Viễn là vựa lúa của Cát Tiên. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã, đến nay, Gia Viễn đã phát triển diện tích sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn, gắn với tiêu chuẩn VietGAP lên đến 1.900 ha. Trong đó, có gần 1.600 ha sản xuất lúa chất lượng cao, hơn 1.000 ha canh tác ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ đó, năng suất lúa bình quân luôn đạt trên 65 tạ/ha, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác lúa của người dân đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm. Từ cây lúa, người dân không chỉ ổn định cái ăn mà không ngừng vươn lên, từng bước khá giả. 
 
Ngoài ra, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng được người dân trong xã tích cực thực hiện với nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã luôn đứng đầu ở huyện Cát Tiên.
 
Thành công tiếp nối thành công, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Gia Viễn cũng là một trong 3 xã đầu tiên của Lâm Đồng được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, năm 2015 xã Gia Viễn là đơn vị đầu tiên của huyện Cát Tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, xã Gia Viễn đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao; thôn Hòa Thịnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên công nhận là khu dân cư tiêu biểu. Năm 2020 xã Gia Viễn đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; bản Brun được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công nhận là khu dân cư kiểu mẫu; thôn Liên Phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên công nhận là khu dân cư tiêu biểu.
 
Theo ông Trần Quốc Huy, để có được thành quả như hôm nay, Đảng bộ xã Gia Viễn đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo, chỉ đạo; mỗi đồng chí cấp ủy, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong mọi công việc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn học tập, làm theo. 
 
Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Viễn sẽ tiếp tục quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Cấp ủy cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sâu sát, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trong quá trình thực hiện chủ động nghiên cứu, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
HOÀNG SA